Världens första utbildningsprogram om Internet of Things

Det svenska nystartsföretaget Thingsquare har lanserat världens första professionella utbildningsprogram inom Internet of Things.

Internet of Things, har förutspåtts bli 2010-talets stora tekniska revolution och utbildningsprogrammet riktar sig mot IT-beslutsfattare såväl som mot utvecklare. Utbildningsprogrammet består kurser som täcker både affärskoncept, teknik, mjukvara, och molntjänster för sakernas Internet. Precis som Internet så bygger sakernas Internet till stor del på öppen mjukvara och utbildningsprogrammets tonvikt ligger därför på öppen källkod och de möjligheter det öppnar.
– Thingsquares målsättning är att göra sakernas Internet enkelt att utveckla och använda, men vi är inte riktigt där än, säger Adam Dunkels, ordförande och medgrundare av Thingsquare. Med Thingsquares utbildning får produktutvecklare direkt erfarenhet av och känsla för hur man på tar produktidéer till faktiska produkter på marknaden.

Comments are closed.