Första laddningskretsen för SuperCap

Marknadens förmodligen första monolitiska laddningskrets för "SuperCap" presenteras nu av Linear Technology.

I stället för batteriuppbackning passar det i många fall bättre att använda superkondensatorer, med mycket hög kapacitans, än att använda batterier. Medan en kondensator har en energitäthet av 0,01 till 0,05 Wh/kg, och ett batteri har 8 till 600 kWh/kg, ligger superkondensatorn mitt emellan, med typiskt 1 till 5 Wh/kg. En superkondensator klarar mer än 100 000 upp- och urladdningar, ungefär som många kondensatorer, medan ett batteri är begränsat till ca 150 – 1500 cykler.
Ett problem med att ladda upp en superkondensator är att den har mycket lågt inre motstånd. Det är därför viktigt med någon form av strömbegränsning. Ett annat problem är att dessa SuperCap ofta internt består av två seriekopplade kondensatorer för att ge tillräcklig spänningstålighet. Problemet ligger i att få lika spänning över kondensatorerna.
Detta, och andra problem, har Linear Technology tänkt på då man nu lanserar sin krets LTC4425.
Att använda SuperCap är speciellt lämpligt i applikationer där momentant höga strömmar förekommer. Det kan exempelvis vara i en mobiltelefon där strömmar på 2 A kan förekomma under några ms. Superkondensatorn kan då leverera energi under denna tid och på insidan av laddaren märks ingen hög strömtopp.
USB-ansluten utrustning hindras att dra momentant höga strömmar med hjälp av laddaningskretsen LTC4425 och superkondensator. Över huvud löser kretsen, i kombination med en SuperCap, problem i all utrustning där momentant höga strömmar kan förekomma, t ex vid uppladdning av LED-blixt i kameror, i PCMCIA-kort, GSM-transceivrar och hårddiskar.
LTC4425 kan programmeras för önskad utspänning och matas från ett litium-jon/polymerbatteri, USB-port eller ett 2,7 – 5.5 V strömbegränsat kraftaggregat.
LTC4425 har två moder: Antingen med laddningsströmprofil (normalt) eller som LDO. I moden för laddningsström kommer laddningsströmmen att variera med skillnaden mellan in- och utspänning, medan strömmen är konstant upp till ett förprogrammerat spänningsvärde.
Laddningsströmmen kan programmeras, via en resistans, upp till 2 A (3 A topp) och varje kondensator skyddas mot överspänning via interna shuntar (kan väljas till 2,45 eller 2,57 V).
Kretsen interna, ideala strömbegränsande diod har bara 50 mohms resistans, i framriktningen, vilket kan behövas vid batteri- och USB-försörjd utrustning som PDAer, portabla instrument och övervakningsutrustning, effektmetrar, backup-kretsar med SuperCap samt PCkort/USB-modem.
LTC4425 finns i två alternativa kapslar: 12 anslutningars DFN.

Comments are closed.