Kista får sin testbädd

Nu har fjolårets avsiktsförklaring lett fram till avtal. Det blir en testbädd och samverkansarena för digital utveckling i Kista. Det står klart efter att flera aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut och universitet gemensamt ställt sig bakom satsningen och nu undertecknat samverkansavtal. Arenan går under namnet Urban ICT Arena och startas upp under 2016.

Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansarena i Kista där digitaliseringens möjligheter kan utvecklas, testas och visas upp i en urban miljö. Inom Urban ICT Arena kommer akademi, näringsliv och offentlig sektor att kunna utveckla nya digitala möjligheter och lösningar för framtidens samhälle och näringsliv.

Initiativtagare är Stiftelsen Electrum i samverkan med Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholm, Ericsson AB, IBM Svenska AB, KTH, Stockholms universitet och Swedish ICT.

– Urban ICT Arena ska visa upp befintliga projekt och forskning men också utveckla och pröva nytt. Det är den omfattande helheten som gör arenan unik. Det kommer att finnas flera olika typer av IT-infrastruktur, möjlighet till gemensam horisontell utveckling, öppenhet, låg tröskel/hög tillgänglighet samt tillgång till olika typer av exponeringsytor. Samtidigt finns tillgång till parter från näringslivet, akademin och offentlig sektor. Det säger Ulf Wahlberg från Ericsson som är ordförande i Stiftelsen Electrums styrelse.

– Urban ICT Arena är både en viktig komponent i ett dynamiskt näringsliv och ett av verktygen som behövs i arbetet med att göra Stockholm till världens smartaste stad, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad och vice ordförande i Stiftelsen Electrum.

Fakta
Urban ICT Arena består av flera delar; IT-infrastruktur med olika typer av nätverk, projekten som bedrivs inom ramen för arenan, en mötesplats för formella och informella möten, en projektdatabas och flera olika skyltfönster att visa upp resultat och utmaningar i för de som bor, arbetar och besöker Kista.

Stiftelsen Electrum har uppdragit åt dotterbolaget Kista Science City AB att genomföra Urban ICT Arena. Programchef är Petra Dalunde.

Det övergripande syftet med Urban ICT Arena är att framtidssäkra Sverige genom att de projekt som bedrivs på olika sätt ska bidra till att utveckla framtidens hållbara städer, stärka innovationskraften i regionen och säkra framtidens arbetstillfällen.

Tidplan

  • I februari/mars lanseras arenan och ett antal pilotprojekt går igång.
  • I mars/april börjar Stokab anlägga ny fiberbasinfrastruktur längs Kistagången och koppla upp bland annat lyktstolpar, busskurer och byggnader med fiber.
  • Till sommaren invigs svartfibern och delar av anslutande trådlös teknik.

Comments are closed.