Forskningssatsningar på Högskolan i Halmstad

KK-stiftelsen har beviljat Högskolan i Halmstad 46 miljoner kronor till två stora forskningssatsningar inom inbyggda och intelligenta system.

Eftersom industrin ska investera minst lika mycket i forskningsprojekten omfattar de båda satsningarna över 92 miljoner kronor.

Högskolan i Halmstad har en av Sveriges starkaste forskningsmiljöer inom informations- och kommunikationsteknologiområdet (IKT) och ingår därför i den nationella satsningen på strategiskt viktig forskning. Att KK-stiftelsen nu har beslutat att finansiera två stora forskningssatsningar på Högskolan i Halmstad tillsammans med svensk industri är ytterligare ett bevis på Högskolans kvalitet, heter det i ett pressmeddelande.

– Vi är oerhört stolta över att vi både har fått en ny forskningsprofil och en förlängning av vår nuvarande forskningsprofil CERES. Det betyder väldigt mycket för Högskolans profilering och för den forskning som bedrivs här, säger vikarierande rektor Carina Ihlström Eriksson.

CAISR – forskning om intelligenta system
Den ena forskningssatsningen är ett sjuårigt forskningsprogram i tillämpade intelligenta system – CAISR (Centre for Applied Intelligent Systems Research). Satsningen omfattar 36 miljoner kronor från KK-stiftelsen, minst lika mycket i medfinansiering från företag och ytterligare insatser från Högskolan.

Forskningsprofilen CAISR fokuserar på att göra system ”intelligenta”. Exempel är fordon som har möjlighet att upptäcka, känna igen och kommunicera med människor i sin omgivning eller har förmågan att övervaka sig själva (till exempel att se om bromsarna fungerar som de ska eller om luftfilter behöver bytas). Andra exempel är system inom hälsoteknik som övervakar sig själv för att varna om något ser ut att gå fel, eller som kan assistera i hemvården.

De företag som deltar i satsningen från start är Danaher Motion i Särö, Volvo Technology AB, Optronic AB, Redsense Medical AB, Tappa Service och NEAT Electronics AB.

– För Högskolan är detta en strategiskt viktig satsning som ytterligare utvecklar ett område där vi under mycket lång tid har haft bra utbildningar och duktiga studenter. Timingen är perfekt eftersom vi precis har startat forskarutbildning inom området och har rekryterat flera nya medarbetare från internationella universitet, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, professor i datavetenskap, vice ordförande i Högskolans fakultetsnämnd och ansvarig för Högskolans ansökan om CAISR.

Tvåårig fortsättning på CERES
Den andra satsningen handlar om en tvåårig fortsatt finansiering av forskningsprofilen CERES (Centre for Research on Embedded Systems). KK-stiftelsen bidrar med tio miljoner kronor, dessutom tillkommer minst lika mycket från industrin och insatser från Högskolan.

CERES handlar om inbyggda system, det vill säga hur elektronik för beräkningar och kommunikation kan byggas in i produkter för att ge dem nya egenskaper, inte minst genom att samverka med varandra.

– För oss betyder detta att vi ska inrikta oss ytterligare på själva ”smartheten” i samverkande inbyggda system, säger Bertil Svensson, professor i datorsystemteknik och ansvarig för CERES. Vi ska ta fram smarta kommunikationslösningar som kan garantera de egenskaper hos kommunikationen som tillämpningen kräver, till exempel i hälsotekniska produkter eller i trafik- och transportsystem. Och vi ska visa hur man kan använda mångkärniga inbyggda processorer på ett energismart sätt. Vi kommer att utveckla våra internationella samarbeten ytterligare, samtidigt som vi naturligtvis fortsätter att fördjupa samarbetet med våra svenska företagspartner.

Syftet med KK-stiftelsens finansiering är att bidra till att bygga upp och befästa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. KK-stiftelsen kräver för sin finansiering, förutom hög vetenskaplig kvalitet, att näringslivet bidrar med lika mycket finansiering som stiftelsen anslår.

Comments are closed.