Nokia varnar om lägre vinst

Nokia sänker förväntningarna för andra kvartalet och helåret 2011 inom affärsområdet Devices & Services.

Flera faktorer har i en större omfattning än förväntat påverkat företaget negativt. Bland dessa faktorer finns bland annat konkurrenssituationen och marknadstrenderna för både enklare och mer avancerade mobiltelefoner, dels ett skifte i produktmixen mot enheter med ett genomsnittligt lägre försäljningspris och lägre bruttomarginaler.
Bara någon månad efter Nokias förra prognos meddelade företaget på tisdagen att både försäljningen och lönsamheten för andra kvartalet 2011 ”väsentligt” kommer att underskrida föregående bedömning på grund av lägre genomsnittliga försäljningspriser och lägre volymer.
På grund av de oväntade förändringarna i Nokias prognos för andra kvartalet menar företaget att det inte är lämpligt att lämna någon resultatprognos för helåret 2011 men företaget kommer dock att fortsätta lämna kvartalsmässiga prognoser och målsättningar för helåret 2011 när omständigheterna så tillåter. Företaget meddelar att den tidigare lämnade resultatprognosen för tredje kvartalet och 2011 nu längre inte är giltig.
Nokia sätter nu sitt hopp till de nya Symbian-baserade mobiltelefonerna som startade levereras ut från företaget förra veckan och att den första Nokia-produkten, baserat på operativsystemet Windows Phone, kommer att vara klar under det fjärde kvartalet i år.
"Strategiska övergångar är svåra. Vi inser behovet av att leverera bra mobilprodukter och därför måste vi öka takten i vår övergång, säger Stephen Elop, vd och koncernchef för Nokia. "Våra team har anpassats och vi har ökat förtroende för att vi kommer att leverera vår första Nokia-produkt med Windows Phone under fjärde kvartalet 2011."

Comments are closed.