Forskningscentrum för e-mobility

ABB bygger ett nytt, hållbart globalt huvudkontor och FoU-center för att stärka företagets ställning inom laddningsinfrastruktur för elfordon.

Den 3 600 m2 stora anläggningen för 10 miljoner USD som skall vara färdig i juni 2019, sätter fokus på ABB:s engagemang för att driva på utvecklingen inom hållbara transporter. ABB fick nyligen ett internationellt erkännande i Fortune Magazine, som rankade ABB på 8:e plats i sin lista över företag som ”förändrar världen”, detta för framsteg inom e-mobility och laddning av elfordon.
– Investeringen i detta nya huvudkontor och FoU-center visar ABB:s engagemang inom tekniskt ledarskap och för att sätta standarden när det gäller hållbara transporter, säger Frank Muehlon, chef för ABB:s enhet för laddinfrastruktur. Anläggningen kommer att göra det möjligt för oss att öka tempot på vår utveckling och tester av produkter. Därigenom kan vi garantera leveranser av innovativa produkter snabbare än någonsin tidigare.
Byggnaden, som är belägen i södra delen av TU Delfts campus, kommer att kunna hysa upp till 120 personer. ABB:s verksamhet för laddinfrastruktur återvänder i och med detta till platsen där allt en gång började. Studenterna som grundade Epyon (uppstartsföretaget för laddning av elbilar som köptes upp av ABB 2011) var tidigare studenter vid Delfts tekniska universitet.
Byggnaden kommer att vara utrustad med den senaste tekniken för att säkerställa att laddarna är kompatibla med alla typer av fordon. Simulatorer har byggts specifikt för detta syfte, där 95 procent av alla tester kommer att utföras med en digital kopia inläst i simulatorn.
Simulatorn kommer inte att kunna testa hur bilen och laddaren fungerar i varmt och kallt väder. Därför utvecklar ABB miljörum där systemet utsätts för extrema förhållanden, bland annat ett temperaturintervall på -40 till +40 grader och hög luftfuktighet.
Utvecklingen inom laddning av elbussar växer snabbt och för att ta stötta utvecklingen framåt kommer det i anläggningen finnas testytor som är tillräckligt stora för att en stadsbuss ska kunna köras där.
Som en del av ABB:s arbete för hållbar utveckling är det viktigt att inte bara skapa en byggnad för att göra framsteg inom hållbara transporter, utan också för att ta fram en anläggning som i sig själv är 100 procent hållbar.
Uppvärmningen och kylningen av ABB:s byggnadskomplex kommer att ske genom en anslutning till TU Delfts geotermiska anläggning för uppvärmning och kylning. Samtidigt kommer det att finnas solpaneler på taket som med ABB:s växelriktare för sol omvandlar den erhållna likströmmen från solen till växelström som kan användas för att driva anläggningen.
ABB kommer också att integrera alla sina övriga lösningar i byggnaden, bland annat transformatorer, ställverk, smart fastighetsautomation och installationsprodukter, dessutom komponenter för skydd av människor och anläggningen i sig, som dvärgbrytare, jordfelsskydd, överspänningsskydd, styrning, signalering och mätning.
Som en del av relationen med TU Delft kommer ABB:s nya anläggning att ta emot master- och doktorandstudenter från universitetet.

Comments are closed.