Forskning som ska förhindra krockar

Det nya forskningsprojektet Helping på Mälardalens högskola (MDH) ska utgöra ett första steg till att förhindra krockar i trafiken genom snabbare programvara. Tack vare den nya programvaran ska datorn i bilen fortare känna igen objekt och reagera automatiskt för att till exempel förhindra krockar.

– I dagens bilteknik finns sensorer som ser att en person går framför bilen, men eftersom tekniken är för långsam, finns det risk att datorn i bilen inte känner av objektet i tid och att en olycka till exempel kan ske. Ett långsiktigt mål inom detta projekt är att bygga upp programvara som kan utnyttja datorer på ett mycket mer effektivt sätt. Projektresultaten kan även tillämpas i många andra branscher, säger Ivica Crnkovic, professor i inbygga system vid MDH och huvudsökande till projektet Helping.

Helping, Modellering av heterogena plattformar av inbyggda system
är ett projekt som handlar om att förbättra prestanda inom inbyggda system och göra dem snabbare och effektivare med mindre energianvändning. Det treåriga projektet har tilldelats 2,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och startar i januari 2013. Projektet kommer att samköras med projektet Ralf 3 som är finansieras av Stiftelsen för Strategisk forskning, SSF.

– Det är jättekul att vi fått denna strategiska finansiering. Det är ytterligare ett bevis på att MDH:s grundforskning är i världsklass. Dessutom visar finansieringen att man också kan bedriva grundforskning i samarbete med industrin. Genom Tiberiu Seceleanu, MDH:s adjungerade professor från ABB, är även ABB med i projektet Helping, säger Ivica Crnkovic.

Mälardalens högskola fick även tilldelning från Vetenskapsrådet för projektet SythSoft, Syntes av förutsägbar mjukvara för distribuerade inbyggda system, som också det avser stärka svensk fordonsindustri. Det fyraåriga projektet tilldelades 2,1 miljoner kronor och startar i januari 2013. Syftet med projektet är att slippa plötsliga och oförutsägbara fördröjningar inom inbyggda system genom att först bygga en modell av det inbyggda systemet innan programvaran konstrueras.

– Med mer kostnadseffektiva lösningar inom datorprogrammering kommer det att bli billigare att utveckla fordon som dessutom kan komma ut på marknaden snabbare, säger Mikael Sjödin, professor i inbygga system vid MDH och huvudsökande till projektet SythSoft avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.