Försäljningstapp för Note

Note minskade sin försäljning med över 20 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Resultatet efter finansnetto blev –11,1 miljoner kronor, att jämföras med 11,5 miljoner året innan.

Resultatet efter skatt blev en förlust på 8,4 miljoner kronor. Första kvartalet 2008 gjorde Note en vinst på 7,5 miljoner. Det trots att företaget flyttat över arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till koncernens enheter i mer kostnadseffektiva länder. Under det första kvartalet minskade antalet anställda i Sverige med 91 personer vilket motsvarar 16 procent. Det innebär att företaget nu minskat antalet anställda i Sverige med cirka 400 personer eller drygt 50 procent under de senaste fem kvartalen.

I kvartalsrapporten skriver chefen för Note, Arne Forslund, bland annat att ” våra motåtgärder i lågkonjunkturen är konsekventa och kraftfulla. Trots våra avsevärda kostnadsbesparingar så har de minskade volymerna i marknaden satt en press nedåt på våra marginaler. Resultatutvecklingen hittills i år är därför svag men i linje med våra interna planer. Det första kvartalet är volym- och resultatmässigt normalt det svagaste under året”.

Nu kommer Note att sätta fokus på att stärka kassaflödet, primärt genom att fortsätta minska företagets lager. Kostnaderna har enligt företaget anpassats för att under lönsamhet kunna hantera en eventuell volymnedgång i storleksordningen 30 procent.

Comments are closed.