Micronic tar över Mydata

Micronic Laser Systems och Skanditek Industriförvaltning har tecknat en avsiktsförklaring där Micronic avser att förvärva Mydata automation.

Transaktionen är strukturerad så att Micronic Laser Systems förvärvar Mydata automation från Skanditek Industriförvaltning och minoritetsägarna mot ersättning i form av nyemitterade aktier i Micronic. Efter transaktionen blir Skanditek Industriförvaltning den största aktieägaren i Micronic, med ett ägande på ca 38 procent av kapital och röster.
Det sammanslagna bolaget kommer att ha en årlig omsättning på cirka 1,2 miljarder SEK, sysselsätta 640 anställda samt ha en marknadsnärvaro i mer än 40 länder. Mydata kommer att bli en del av ett noterat bolag där Skanditek fortsätter att vara den största aktieägaren.
Syftet med affären är att kombinera styrkorna hos två ledande bolag som utvecklar utrustning för bildskärms- och elektronikindustrin. Det sammanslagna bolaget kommer att arbeta från en starkare finansiell ställning och därigenom ha ökade möjligheter för framtida tillväxt. I pressmeddelandet nämns operationella synergier över tiden, som produktutveckling och produktion, genom att samutnyttja kompetenser och know-how.
Idag arbetar de båda bolagen mot olika marknadssegment inom elektronikindustrin. Det finns en tydlig trend, driven av utvecklingen inom konsumentelektronik, som sluter gapet mellan den traditionella halvledarindustrin och marknaden för ytmontering av kretskort. Vi ser en intressant möjlighet att kombinera teknik från båda bolagen för att utnyttja möjligheterna i detta nya segment, säger Bengt Broman, vd för Mydata.
Det sammanslagna bolaget kommer att driva de existerande affärerna separerade.

Comments are closed.