Aura Light distributör för Hytronik i Europa

Belysningsföretaget Aura Light och ljusstyrningsföretaget Hytronik Sensor & Lighting Control utvidgar sitt samarbete ytterligare.

De två företagen erbjuder gemensamt ett sortiment av belysningsprodukter. Aura Light och Hytronik har samarbetat under flera år med att utveckla energibesparande lösningar. Nu utvidgar företagen sitt samarbete ytterligare genom att Aura Light blir exklusiv distributör för Hytronik i Europa. Aura Light och Hytronik säger sig även samordna sina utvecklingsprocesser för att fortsättningsvis kunna erbjuda energibesparande belysningslösningar, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.