Försäljningen av halvledare föll i februari

Den globala försäljningen av halvledare föll till 22,9 miljarder dollar under februari, en nedgång med 1,3 procent jämfört med föregående månad (23,2 miljarder USD), enligt amerikanska Semiconductor Industry Association (SIA).

De globala försäljningssiffrorna för februari visar på en minskning med 7,3 procent jämfört med samma period i fjol, medan regionen Americas (Nordamerika och Sydamerika med dess tillhörande öar) visade en sekventiell tillväxt på 1,1 procent samtidigt som Europa tappar både månadssekventiellt och på årsbasis, enligt de senaste siffrorna från SIA .

– Det är uppmuntrande att se att USA har en jobbtillväxt för tredje månaden i rad vilket visar på ett momentum i den amerikanska ekonomiska återhämtningen. Den globala bilden behöver dock bevakas närmare med tanke på de fortsatt tröga ekonomierna i Europa och Asien. Sammantaget ger kombinationen av förbättrade makroekonomiska faktorer i USA tillsammans med en sekventiell försäljningstillväxt av halvledare i regionen Americas en optimistisk bild för tillväxt under 2012, säger Brian Toohey, vd för Semiconductor Industry Association (SIA).

Med en fortsatt makroekonomisk återhämtning förväntas försäljningen av halvledare öka i år, delvis på grund av en positiv efterfrågan på ett antal slutmarknader. När produkter med förbättrad funktionalitet i mobilitet, avkänning (sensorer) och energieffektivitet kommer ut på marknaden för att tillgodose konsumenternas och företagens efterfrågan förväntas försäljningen av halvledare att fortsätta på vägen mot en långsiktig tillväxt, menar SIA.

Comments are closed.