Elektronikbranschen fördubblar patentansökningar

Allt fler företag som utvecklar elektroniska prylar ansöker om patentskydd. Under den senaste fyraårsperioden har antalet patentansökningar från företag som utvecklar elektroniska apparater fördubblats. Samtidigt har patentansökningar från läkemedelsindustrin mer eller mindre stagnerat. Det visar nya siffror från Sveriges Patentbyråers Förening (Sepaf).

Sepaf har tittat på statistiken och utvecklingen av antalet patentansökningar inom de branscher där flest patentansökningar har gjorts under de senaste fyra åren.

Statistiken visar att antalet patentansökningar från företag som utvecklar elektriska maskiner och apparater fördubblats mellan 2007–2011, tätt följt av företag inom digital kommunikation som ökat med 90 procent. Detta kan jämföras med antalet patentansökningar från företag inom läkemedelsindustrin, där ansökningarna endast ökat med åtta procent under samma period.

– Det är intressant att se att utvecklingen ser så olika ut beroende på vilken bransch det handlar om. Vad gäller läkemedelsindustrin har de stora läkemedelsbolagen alltid patenterat mycket medan de mindre och mer forskningsinriktade bolagen varit mer selektiva vad gäller sin patentering. När nu storföretagen drar ner kommer det att visa sig i statistiken, säger Peter Friedrichsen, vd för Bergenstråhle & Lindwall AB.

– Elektronikbranschen är svårare att uttala sig generellt om eftersom elektronik idag ingår i så många olika typer av produkter, men det rör sig definitivt om en bransch med global konkurrens. Just därför är uppgången vi nu ser i antal patentansökningar extra glädjande eftersom det visar att svenska elektronikföretag i större utsträckning ser patent som verktyg för sin affär.

Matts Spångberg som är vd för EHL, branschorganisationen för elektriska hushållsapparater, menar att det skett ett stort tekniksprång de senaste 10 åren. Han tror att uppsvinget i antalet patentsökningar inom elektronikbranschen beror på att medvetenheten kring patent och patentintrång har ökat, samt att nya mindre aktörer har kommit in på marknaden.

– Det är en stor konkurrens och utvecklingen sker allt snabbare, framförallt i den bransch vi verkar inom. Många elektroniska maskiner tar lång tid att tillverka och har man inte tagit patent på sin idé, är det mycket möjligt att någon annan hunnit före när man väl har sin produkt klar, säger Matts Spångberg i ett pressmeddelande.

Comments are closed.