Prevas förvärvar Zetiq Development

Prevas meddelar att de från den 4 april förvärvat teknikföretaget Zetiq Development AB i Karlskoga. Zetiq har specialistkompetens inom inbyggda system.

Zetiq Development har 15 medarbetare i Karlskoga och bygger sin verksamhet på uppdrag från externa kunder från Europa. Företaget är specialiserat inom inbyggda system och ägnar sig främst åt elektronikutveckling och hårdvarunära programmering för allehanda industrier. Företaget har specialkompetens inom sensorapplikationer och deras profil uppges komplettera Prevas verksamhet mycket väl.

Ett förvärvsavtal har tecknats med förvärvsdatum den 4 april 2012. Den fasta köpeskillingen uppgår till 10,5 miljoner kronor och betalas kontant. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med den sista mars 2015, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 16 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.