Försäljningen av Cyncrona slutförd

OEM slutförde den 1 juni 2010 försäljningen av hela verksamheten inom division Production Technology till ElektronikGruppen i enlighet med det avtal som tecknades den 30 april 2010. Divisionen utgörs av bolagsgruppen Cyncrona som marknadsför produktionsutrustning och servicetjänster för elektronikindustrin.

Comments are closed.