Förfalskade komponenter slår rekord

Med en halvledarindustri som går in i en ny fas av accelererande tillväxt kommer också antalet incidenter med förfalskade komponenter att öka till nya rekordnivåer, enligt analysföretaget IHS.

Antalet förfalskade komponenter i leveranskedjan för elektronik har historiskt sett stigit och sjunkit i takt med utvecklingen på den globala halvledarmarknaden. Försäljningen av förfalskade chip och och andra komponenter skuggade varandra under perioden 2001 till 2007 – en period då halvledarindustrin expanderade. Förfalskningarna minskade sedan kraftigt när den totala omsättningen minskade under 2008 och 2009, som en följa av den globala ekonomiska recessionen. Men när intäkterna inom halvledarindustrin återhämtade sig med rejäla 33 procent under 2010, visar rapporter att förfalskningarna ökade med hela 152 procent.

I år går halvledarindustrin in i en ny expansionscykel, med en tillväxt på 4,3 procent, upp från 1 procent 2011. Tillväxten spås året därpå (2013) stiga till 9,3 procent.. Enligt IHS rapporterades 1363 separata, förfalskade komponenter runt om i världen under 2011 – en rekordnivå – vilket borgar för nya rekordnivåer för förfalskningar under 2012, enligt IHS.

– Halvledarindustrin uppvisar klassiska tecken på början av en ny tillväxtcykel, med tightare utbud, breda prisökningar och en förlängning av ledtiderna. Detta är de främsta förutsättningarna för leverantörerna av förfalskade komponenter, ivriga att fylla leveransluckor med sina varor. För inköpare av halvledare representerar ökningen av förfalskningar en stor risk, med avigsidor i form av ekonomiska förluster, skador på företagets rykte och även säkerhetsmässiga bekymmer för vissa produkter, säger Rick Pierson, principal analyst for semiconductors vid IHS.

Comments are closed.