Lägre pristak för roaming inom EU

Den 1 juli 2012 sänks priserna kraftigt när mobiltelefoner, smarttelefoner och surfplattor används på resa i ett annat EU-land. Men Piratpartiet är inte imponerade.

Europaparlamentet gav på torsdagen, den 10 maj, grönt ljus till ett nytt avtal med rådet om lägre priser för roaming. De nya reglerna uppges öka konkurrensen och således sporra till att kunderna erbjuds attraktivare priser.

Det är fortfarande dyrt att använda mobiltjänster utomlands. Människor på semester i sommar kommer att dra nytta av mer gynnsamma avgifter. Parlamentet har framgångsrikt krävt billigare roamingavgifter för konsumenterna, och särskilt för dataroaming. Från juli 2014 får konsumenterna dessutom möjlighet att välja en annan operatör än hemmaoperatören för roamingtjänster. De nya reglerna kommer också att hjälpa till att få in nya operatörer på marknaden och på så sätt främja konkurrens, sa föredragande Angelika Niebler i debatten i plenum på onsdag, den 9 maj.

Avtalet antogs med röstsiffrorna: 578 för, 10 emot och 10 nedlagda. EU-ledamöterna har pressat på för att mobila datatjänster högst ska få kosta €70 cent (cirka SEK 6,20) per megabyte från den 1 juli 2012, och sedan gradvis sjunka till €45 cent 2013 och €20 cent 1 juli 2014. Det finns för närvarande inget pristak för vad operatörerna kan ta ut för mobila datatjänster  Nya tak för roamingavgifter för samtal innebär att ett en-minutssamtal sänks från nuvarande maxtaxan €35 cent, till €29 cent den 1 juli 2012 och från juli 2014 till €19 cent. Det blir också billigare att skicka sms från nuvarande €11 cent till €9 cent i juli i år, och den 1 juli 2014 ska det högst kosta €6 cent.

Från den 1 juli 2012 ska "virtuella mobiloperatörer", som saknar en egen nätinfrastruktur, få rätt att använda andra operatörers nät i andra medlemsstater till reglerade grossistpriser för att erbjuda roamingtjänster. Detta ska locka fler operatörer att konkurrera på roamingmarknaden.

Piratpartiet är dock inte imponerade

”EU:s prisreglering av gränsöverskridande mobil datatrafik (roaming) är ett slag i luften. De nya priserna är minst tio gånger för höga, om man vill att vanliga människor och småföretag skall ha råd att använda mobilt internet på resa i Europa”, skriver Piratpartiet i ett pressmeddelande.

2000 kronor per Gigabyte mobildata är helt enkelt inte realistiskt. Så trots att man reglerar priserna för mobil datatrafik i EU, så kommer den i praktiken inte att vara ekonomiskt tillgänglig för de flesta människor, säger Christian Engström, ledamot för Piratpartiet i Europaparlamentet.

Om man menar något med fri rörlighet i EU, då måste människor kunna använda sina datorer, tablets och smartphones även när de är ute och reser. På samma sätt som man har monterat ner EU:s inre gränser för människor och handel måste man även montera ner de elektroniska gränserna, säger Amelia Andersdotter, som också är piratpartistisk ledamot av Europaparlamentet.

Vi piratpartister har tillsammans med parlamentets gröna grupp drivit linjen att mobil datatrafik skall få kosta maximalt 200 kronor per Gigabyte. Det vill säga en tiondel av vad som nu beslutats. Även det ger telebolagen god vinstmarginal, då produktionskostnaden är cirka 10 kronor per Gigabyte. Jag vill även påpeka att många små och fria teleoperatörer stödjer vår linje. Det är de stora jättarna och de forna statliga telemonopolen som kämpar för att hålla priserna uppe, säger Christian Engström.

Fakta
I juni ska ministerrådet anta de nya reglerna, som får direkt effekt i alla EU-medlemsländer från och med den 1 juli 2012. Kommissionen ska senast den 30 juni 2016 se över hur reglerna fungerar.

Konsumentpristak (exklusive moms) i euro-cent:

 

Aktuellt

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Data (per MB)

Inget

70 cent

45 cent

20 cent

Gjorda samtal (per minut)

35 cent

29 cent

24 cent

19 cent

Mottagna samtal (per minut)

11 cent

8 cent

7 cent

5 cent

SMS (per SMS)

11 cent

9 cent

8 cent

6 cent

 

Grossistpristak (för priser som operatörer debiterar varandra, exklusive moms) i euro-cent:

 

Aktuellt

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Data (per MB)

50 cent

25 cent

15 cent

5 cent

Taltelefoni (per minut)

18 cent

14 cent

10 cent

5 cent

SMS (per SMS)

4 cent

3 cent

2 cent

2 cent

Comments are closed.