Fjärrövervakning av patienter spås öka

Runt 2,2 miljoner patienter fjärrövervakas runt om i världen idag genom användning av monitoreringstjänster baserade på utrustning med möjlighet till extern anslutning, enligt en rapport från analysföretaget Berg Insight. En siffra som spås mer än fördubblas fram till och med 2016.

Siffran inkluderar inte patienter som använder övervakningsutrustning ansluten till en PC eller en mobiltelefon. Den innehåller endast system som förlitar sig på monitorer med integrerade anslutningar eller system som använder övervakningshubbar med integrerade trådlösa eller fasta modem. Berg Insight förutspår att antalet system för ”hemövervakning” med integrerade kommunikationsmöjligheter kommer att växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 18,0 procent mellan 2010 och 2016 och nå 4,9 miljoner anslutningar globalt i slutet av prognosperioden.

Antalet sådana här produkter, som har integrerad mobil uppkoppling, ökade från 0,42 miljoner 2010 till cirka 0,57 miljoner år 2011, och förväntas växa med en årlig tillväxt på 34,6 procent till 2,47 miljoner för 2016.

Några av de vanligaste åkommorna som övervakas idag är kroniska sjukdomar såsom hjärtarytmi, sömnapné, diabetes och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL (eller COPD – chronic obstructive pulmonary disease). Dessa åkommor uppges leda till höga kostnader och minska både livslängd och livskvalitet. Enligt Berg Insights bedömer att mer än 200 miljoner människor inom EU och USA lider av en eller flera kroniska sjukdomar där övervakning i hemmet kan bli ett behandlingsalternativ.

– Lösningar med övervakning i hemmet som kan kommunicera över ett cellulärt nätverk, via fast anslutning eller Internet har redan nått betydande volymer inom ”hjärtrytm management”, integrerade ”telehälsolösningar”, sömnterapi och för övervakning av hjärtproblem, säger Lars Kurkinen, telekomanalytiker vid Berg Insight. Han tillägger att anslutningsmöjligheterna ökar i rask takt också inom flera andra segment, såsom mätning av blodsocker och system för uppföljning av medicinering.

Utnyttjandet av anslutningsteknik inom sjukvården kan leda till minskade kostnader och ge en effektivare och hållbarare hälso- och sjukvård. Tekniken möjliggör för nya vårdmodeller som också ofta överensstämmer med patientens önskemål att leva ett mer hälsosamt, aktivt och oberoende liv. Framsteg görs i och med implementeringen av trådlös teknik hos tillverkare av medicinsk övervakningsutrustning. Det finns dock fortfarande en lång väg att gå innan fjärrövervakning blir en tillämpad standard inom vården, enligt Berg Insight.

Rapporten, i form av en broschyr, kan laddas ner via länken: mHealth and Home Monitoring.

Comments are closed.