Annons

Fjärde generationens HiFi-DSP

Från Cadence kommer en ny DSP-kärna för SoC-konstruktion. Tensilica HiFi 4 är en audioprocessor för 32-bits ljud- och rösthantering, med dubbelt så höga prestanda som föregångaren.

Nya ljudstandarder gör det möjligt behandla individuella ljud som objekt som kan placeras var som helst i rummet. De behöver alltså inte mixas i inspelningsstudion, utan kan hanteras på önskat sätt vid uppspelningstillfället. Det objektbaserade ljudsystemet kalkylerar varifrån ljudet skall komma och placerar det på rätt ställe, oberoende av hur högtalarna är placerade.
Det här ger ett mera naturligt ljud, men kräver mycket större beräkningskapacitet hos signalprocessorerna. Det är också bakgrunden till de nya och kraftfullare signalprocessorerna i HiFi 4-serien. Tanken är att en enda signalprocessor skall kunna klara vad som annars skulle kräva flera DSP-kärnor.
Den nya signalprocessorkärnan har stöd för upp till fyra 32×32 bits MAC-operationer per klockcykel med 72-bits ackumulatorer. Detta ger extremt snabb hantering av FFT-transformeringar och beräkning av FIR. Den kan också klara upp till åtta 32×16 bits MAC-operationer under speciella förhållanden.
Kärnan är mjukvarukompatibel med existerande HiFi DSP-enheter, vilket ger tillgång till mer än 140 optimerade ljud- och röst-codecar och andra hjälpmedel för ljudbehandling.

Comments are closed.