Digital economy för CeBIT 2015

d!conomy – digital economy – är huvudtemat för årets CeBIT-mässa, som äger rum i Hannover 16 – 20 mars. Bakgrunden är enligt mässledningen att IT och digitalisering formar allt fler dimensioner av arbets- och privatlivet, förändrar befintliga affärsmodeller och ger därtill upphov till helt nya modeller. Informationsteknologin kan idag också snabbt sätta hela branscher ur spel, och d!conomy beskriver denna utveckling perfekt.

CeBIT-mässan anordnades första gången redan år 1970, och under femton år var den en ständigt växande del av den välkända Hannovermässan. 1986 anordnades CeBIT för första gången som en egen separat mässa, vid en annan tidpunkt än Hannovermässan.
Redan första året kunde man räkna in över 2 000 utställare och 334 000 besökare. Sin höjdpunkt hade mässan 2001, då hela 830 000 besökare kom. Det var faktiskt fler än invånarantalet i Stockholm. Med tiden har dock antalet besökare sjunkit rejält, och för några år sedan var man nere vid omkring 300 000. Mässan torde dock ändå vara den största och mest välbesökta i världen.
CeBIT vände sig under denna tid i hög grad till privatpersoner, men mot bakgrund av de fallande besökarantalet gjordes mässan år 2014 om till en ren fackmässa, fokuserad mot professionella användare. Detta år sökte man inrikta mässan mot högre beslutsfattare, bl a genom ett stort antal keynote-föredrag och seminarier. I år har man tagit ytterligare ett steg mot professionalisering genom inriktningen "Business only", med en stark inriktning på business-to-business (B2B).
Härtill kommer att man satsar på innovationer och nystartade företag, bl a genom en internationell innovationstävling, CODE_n, som vänder sig till "digitala pionjärer, innovatörer och banbrytande, nystartade företag". Ett av syftena är att skapa kontakter mellan innovatörer och etablerade företag. I år är temat för tävlingen "Into the Internet of Things".
För att skapa tysk ordning och underlätta för besökarna har man i år strukturerat upp mässan i s k Topic Clusters (temagrupper), som fått egna hallar. En hall är vikt för traditionella digitala affärslösningar, och en annan för optimering av affärsprocesser med hjälp av avancerad informations- och dokumenthantering. Affärs- och datasäkerhet finns naturligtvis representerade, liksom det i viss grad besläktade området IT inom offentlig sektor och sjuk- och hälsovård.
CeBIT har sedan länge varit en viktig plattform för presentation av framsteg inom forskning och utveckling inom IT. Under årets mässa fokuserar man bl a på områden som 3D-teknologi, artificiell och ambient (närvarokännande) intelligens, Big Data, cybersäkerhet och maskin-människa-interaktion.
Bland mer konkreta temaområden finns datacentraler, kommunikation och nätverk, digital handel och produktion. Och naturligtvis kompletteras mässan med ett omfattande konferensprogram med seminarier och nyckeltalare. Men även på CeBIT finns det ständiga problemet med konferenser på mässor: De lockar besökare till mässan – men dessa besökare kommer inte i tillräckligt hög grad ut till utställarnas montrar. Kanske den nya, temagruppsorienterade strukturen kan åstadkomma en ändring av detta?

Comments are closed.