Finansieringen för Sting-bolagen ökar

Trots färre svenska riskkapitalbolag som investerar i unga innovationsbolag visar Stings årsstatistik för 2010 en positiv utveckling jämfört med 2009.

2010 attraherade Sting-bolagen (Stockholm Innovation & Growth AB) 260 miljoner kronor  i privat kapital, jämfört med 107 miljoner 2009. Bolagen fick 2010 in 107 miljoner i offentlig finansiering. den motsvarande siffra året innan var 49 miljoner.

 Affärsinkubatorn Sting avser stödja unga innovationsbolag med global potential att snabbare expandera internationellt.

– Svenska och utländska privata investerare samt industrifamiljer står för huvuddelen av det privata kapitalet. Enligt vår prognos kommer cirka två tredjedelar av Sting-bolagen att ta in mer kapital under 2011, säger Pär Hedberg, vd och grundare av affärsinkubatorn Sting.

– Vårt eget affärsängelnätverk Sting Business Angels har varit väldigt aktivt under 2010 och det var ”all time high” när det gäller antal ängelinvesteringar i våra Sting-bolag. Affärsänglarnas investeringar har en oerhört stor betydelse för framväxten av nya tillväxtföretag, säger Maria Nilsson, ansvarig för Sting Business Angels.

Sedan starten 2002 har Sting antagit 80 bolag, varav 65 utvecklas och växer. Det är en överlevnadsgrad på 81 procent. företagen har attraherat mer än 886 miljoner kronor i ackumulerat privat kapital och 298 miljoner i ackumulerad offentlig finansiering.

Tillsammans har bolagen närmare 500 anställda och via rekryteringsstödet Sting Search for Talents har över 40 nyrekryteringar gjorts i 25 av företagen. Enligt en prognos kommer 80 procent av bolagen nyanställa under 2011.

– Vi erbjuder avancerat affärsutvecklingsstöd till entreprenörer och innovatörer som vill bygga framtidens internationella tillväxtbolag. Av den totala omsättningen på 276 miljoner under 2010 kom över 70 procent från export. Att exportomsättningen är så pass hög ser vi som en glädjande siffra. 70 procent av Sting-bolagen tror att de kommer att öka sin exportomsättning under 2011 säger Pär Hedberg, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.