Huawei visar fortsatt stark tillväxt

Omsättningen i Norden ökade under 2010 med 76 procent och den lokala organisationen inom forskning och utveckling förstärktes med nära 100 personer.

Huawei presenterade idag sina globala försäljningsintäkter på 185,2 miljarder CNY för 2010 (motsvarande 28,3 miljarder USD), en tillväxt på 24,2 procent från föregående år. Huawei genererade en nettovinst på 23,8 miljarder CNY och uppnådde en nettomarginal på 12,3 procent.

Så här skriver vd James Chen, Huawei Norden & Baltikum i ett pressmeddelande.

”Norden är en strategiskt viktig marknad för Huawei och under 2010 har vi fortsatt att öka investeringarna för att upprätthålla vår starka lokala tillväxt. De viktigaste drivkrafterna för tillväxten under 2010 var stora kontrakt med ledande mobiloperatörer, inklusive den rikstäckande moderni­seringen av Telenors nätverk i Norge, det rikstäckande GSM/LTE-nätverket för Telenor och Tele2s joint venture Net4Mobility i Sverige och fortsatt stark försäljning av terminaler till alla de stora operatörerna i Norden.

Under 2011 fortsätter Huawei att bygga vidare på våra framgångar inom infrastruktur för trådlösa nätverk. I januari tillkännagav vi med stolthet ett avtal med Telia Sonera Norge för att modernisera den södra delen av deras rikstäckande nät, som täcker åtta av de tio största städerna i Norge. Huawei har ett starkt erbjudande inom fasta nät, med den största marknadsandelen globalt. Under 2011 avser vi att ytterligare stärka vår lokala kompetens inom fasta nät i syfte att möta ökad efterfrågan från våra kunder. Vi ser detta område som en viktig drivkraft för den framtida tillväxten på den nordiska marknaden. Under 2011 kommer vi även att fortsätta med rekryteringen av lokal personal till våra 11 kontor i regionen som för närvarande sysselsätter närmare 700 personer.

Under 2010 etablerade Huawei en affärsenhet för företagsmarknaden för att erbjuda heltäckande ICT-kommunikationslösningar till den offentliga sektorn och stora företag. Vårt fokus kommer att vara att erbjuda datacenterlösningar, Cloud Computing, företags­nät och Unified Communications för att öka effektiviteten och minska TCO till kunder inom bank och finans, tillverkning, energi, transport och den offentliga sektorn. Huawei har idag en stark position på den inhemska företagsmarknaden och vårt inträde i den globala företagsmarknaden är ett långsiktigt åtagande med en global försäljning som förväntas nå 15 miljarder USD inom 3-5 år. Huawei Nordic har redan byggt upp en stark lokal organisation för att möta behoven hos våra företagskunder, en satsning som vi kommer att fortsätta med under 2011.

En annan viktig strategi för 2011 är att expandera vår verksamhet utanför Huaweis traditionella fokus på operatörerna för att komma i direktkontakt med konsumenterna.
Vi fortsätter att investera i vår terminaldivision för att bygga vidare på det stora intresset som redan finns för våra terminaler. Produktlanseringar som planeras inför året är bland annat en serie Android-telefoner, surfplattor, uppkopplade hemma-lösningar och en ny generation trådlösa och mobila WiFi-modem (MiFi). Vi förutspår en fördubbling av vår försäljning av Android-telefoner under 2011 med bibehållen styrka inom modem för mobilt bredband där Huawei är marknadsledande både globalt och lokalt.”

FoU

”Under 2010 fortsatte Huawei utbyggnaden av anläggningar för forskning och utveckling i Sverige. Ett tredje kontor öppnades i Lund med fokus på komponentutveckling. Expans­ionen fortsätter på kontoren i Kista och Göteborg, med fokus på forskning och standardi­sering av radionät inom 3GPP, utveckling av basstationsteknik, produktplanering för terminaler, radionäts-arkitektur och kvalitetssäkring. Huaweis svenska FoU-organisation har över 300 anställda, en ökning på nära 100 nya anställda under 2010.

Sverige fortsätter att vara en strategiskt viktigt FoU-”hub” för Huawei. Under 2011 kommer vi att utöka vår forskning inom mobiltelefoner och systemkonstruktion av radionätverk, och därmed skapa 25 nya arbetstillfällen under första halvåret av 2011.

Huawei har nära samarbete med flera ledande universitet, bland annat Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Sverige och Wireless@KTH, en internationellt ledande forskningsanläggning i mobila system för mobila tjänster. Som en viktig partner har Huawei ett nära samarbete med KTH för att driva den strategiska agendan för sektorn för trådlösa nätverk. Under 2010 samarbetade vi med flera projekt för att driva utveck­lingen inom effektstyrning och energibesparing för heterogena nätverk. Huawei kommer att fortsätta sitt nära samarbete med KTH och driva utvecklingen av heterogena och självorganiserade trådlösa accessnät för att skapa miljömässiga branschstandarder”.

Comments are closed.