Extremt noggrann temperatursensor

Från Texas Instruments kommer en enchips temperatursensor med ±0,1 °C noggrannhet från -20 °C till +50 °C och ±0,3 °C från -55 °C till +150 °C. Sensorn är bland annat avsedd för medicinska tillämpningar och industritillämpningar.

TMP117 är den första enchips temperatursensorn med prestanda i klass med platinabaserade RTD-sensorer. Sensorn ger mycket enklare konstruktioner och har lägre energiförbrukning.
Temperatursensorn finns både i en industriversion och i en version godkänd för medicinska apparater (TMP117M). TMP117M har stöd för ASTM E1112 och ISO 80601.
Sensorerna kräver ingen kalibrering och har bara 6,3 µW effektförbrukning. Det är ca 95 procent lägre än traditionella lösningar och ger både en ökad batterilivslängd och en minimerad självuppvärmning.

Noggrannheten inom olika temperaturområden är:
±0,1 °C från -20 °C till +50 °C
±0,15 °C från -40 °C till +50 °C
±0,2 °C från -40 °C till +100 °C
±0,25 °C från -55 °C till +125 °C
±0,3 °C från -55 °C till +150 °C

Comments are closed.