65 000 micro:bit till danska skolor

Farnell element14 har börjat leverera 65 000 micro:bit till danska skolor som ett led i en beställning från Boarding som gjorts åt Dansk Radio. micro:bit kommer att användas i undervisningen under det treåriga programmet ultra:bit, och tanken är att de danska fjärdeklassarna ska gå från att vara passiva teknikkonsumenter till att bli digitala pionjärer.

– Program som det här är väldigt viktiga om vi ska kunna gå vidare bortom den s k användningsklara tekniken och förbereda nästa generation elever för ett yrkesliv där färdigheter som att tänka i termer av databehandling, problemlösning och kreativitet är viktigare än någonsin, säger Jonathan Smith, Head of Education på Premier Farnell och Farnell element14. När eleverna arbetar med enheter som micro:bit, vi kallar det för fysisk databehandling, får de lära sig avancerad problemlösning kring teknik som gör att de inte längre bara konsumerar tekniken utan blir kreativa tänkare som själva kan utveckla nya och dynamiska lösningar.

Comments are closed.