EU:s 5G-storsatsning på MWC

700 miljoner euro. Det är vad EU satsar på forskning i en delfinansiering för nästa generation trådlösa nätverk (5G) fram till 2020. En del resultat från redan pågående projekt presenterades under Mobile World Congress (WWC) i Barcelona och en ny våg av forskningsprojekt värda 125 miljoner euro kommer att offenliggöras under den här månaden.

Günther H. Oettinger, EU-kommissionär

Under Mobile World Congress i Barcelona passade EU-kommissionen, tillsammans med Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia, Orange, Thales Alenia Space med flera, att presentera EU:s satsning på 5G.
"I samarbete med industrin, lanserade vi 5G offentlig-privat samverkan (5G PPP). Kommissionen har avsatt 700 miljoner euro i finansiering inom ramen för EU: s Horisont 2020 forsknings- & innovationsprogram för att påskynda utvecklingen av 5G. Vi har också upprättat ett strategiskt samarbetsavtal med viktiga partners över hela världen för att uppnå en gemensam vision i slutet av 2015 om vad som bör vara de viktigaste 5G-funktionerna och en global tidtabell för att gå från forskning till driftsättning”. skriver skriver EU-kommissioär Günther Oettinger på sin blogg.

För att uppnå allt som finns i europeiska unionens vision bedömer EU-kommissionen att det behövs strategiska investeringar i infrastruktur och för utveckling av innovativa tjänster.

”Det är därför EU:s stöd till forskningsinsatser kommer att kompletteras med stöd till privata investeringar genom en investeringsplan på 315 miljarder euro.”

Tekniska framsteg från EU-finansierade så kallade flaggskeppsprojekt såsom METIS , 5GNOW , iJOIN , MIWEBA , CREW , EVARILOS presenterades också i Barcelona. 5GNOW har redan uppnått resultat avseende ny radioteknik och METIS har levererat de viktigaste användningsscenarierna tillhörande teknik och arkitektur. Den europeiska industrin har också visat upp möjligheten att använda högre frekvensband för att nå användardatahastigheter på över 1,2 Gbit/s.

Dessa resultat är frukterna av en genomförd investering inom EU på 50 miljoner euro som kickstartat 5G-forskningen i Europa och som är en delad ansträngning för att ta långsiktiga risker tillsammans med industri och akademi. En ny våg av 5G forskningsprojekt värda 125 miljoner euro i EU-investeringar kommer att tillkännages den här månaden och lanseras i juli, som en del av de totala 700 miljonerna euro som reserverats av kommissionen fram till 2020.

Comments are closed.