5G-utveckling med kundspecificerad modulation

För utvecklare av 5G blir det nödvändigt att ha ett simuleringsverktyg som kan hantera helt nya former av modulation, förutom att kunna hantera nya frekvensband och bandbredder. Keysight Technologies tar sikte på det med sin nya Signal studio N7608B som  kan hantera kundspecificerade vågformer.

För 5 G diskuteras flera, helt nya modulationstyper som FBMC, ”Filter Bank Carrier”, kundspecificerade versioner av OFDM och andra I/Q-konfigurationer. För att dessa skall kunna testas i praktiken kan den nya programvaran laddas ned i signalgeneratorer och arbiträra vågformsgeneratorer (AWG).
Dessa nya möjligheter kommer också väl till pass vid utveckling av kommunikationslösningar för flyg/rymd/försvar och satelliter där man ofta tillämpar vågformer som inte direkt stöds av testutrustning på marknaden.  För sådan tillämpningar kan Signal studio snabbt skapa I/Q-modulerade signaler för exempelvis DVB-S2X APSK, kundspecificerad SOQPSK och kundspecificerad OFDM där användaren kan utföra modifieringar efter egna krav.
Signal studio för kundspecificerad modulation är ett signalgenererande komplement till programvaran 89600 VSA med option BHK, som är en kundanpassad i/Q-baserad modulationsanalys, och option BHF, som är OFDM-anpassad modulationsanalys.
Som ett exempel kan man spara en kundspecificerad OFDM VSA-fil i N7608B Signal studio och sedan anropa initieringsfilen i programvaran 89600 VSA för att demodulera och analysera signalerna.
Signal Studio för kundanpassad modulation kan användas för att generera testsignaler via arbitreringsgeneratorn M8190A som modulerar någon av vektorsignalgeneratorerna E8267D PSG, N5172B EXG eller N5182B MXG.

 

Comments are closed.