Europeisk distribution i nedförsbacke

Halvledardistributionen i EMEA-området minskade enligt samarbetsorganisationen DMASS med 26,3 procent första kvartalet 2009. Inget enskilt land har klarat sig helskinnat.

Vid slutet av första kvartalet 2009 hade DMASS-medlemmarna sålt för 992 miljoner Euro via distributörer. Detta är den lägsta siffran sedan fjärde kvartalet 2004 och 26,43 procent mindre än första kvartalet förra året.
– De europeiska kunderna reagerade nästan digitalt när deras respektive marknader började vända neråt, säger Georg Steinberger, ordförande i DMASS. De trampade på bromsen med bägge fötterna. Detta kan vara förståeligt utifrån de enskilda företagens ståndpunkt, men den kumulativa effekten, med minimerade lager och neddragen produktion, kan leda till stora problem när marknaden vänder uppåt. Vi kan få en kraftig bristsituation.
Bland förlorarna klarade sig Norge bäst, med bara 4,3 procent nedgång. Frankrike var bäst bland de stora länderna, med "bara 17,3 procent nedgång. Italien utmärkte sig åt andra hållet med hela 34,4 procents minskning och både Ryssland och Tjeckien sprängde 40-procentsgränsen. Norden minskade som helhet med 23,4 procent.
Bland produktgrupperna klarade sig lysdioder, flashminnen och signalprocessorer bäst, medan standardlogik minskade med nästan 35 procent. De stora grupperna analoga komponenter och MOS-mikroelektronik minskade med 25,2 respektive 29,4 procent.
DMASS (Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists), är en europeisk organisation bestående av ett stort antal komponenttillverkare och distributörer. Medlemmarna representerar mellan 80 och 85 procent av den totala europeiska distributionsmarknaden. Organisationen grundades 1989 och rapporterar sina siffror kvartalsvis.
DMASS-rapporten är något mera negativ än IDEA-rapporten som kom för två veckor sedan. Framför allt har DMASS en mera negativ syn på utvecklingen det närmaste året.

Comments are closed.