EU-projekt ska göra programvaran effektiv och portabel

Uppkomsten av högparallella, heterogena, flerkärniga processorer har lett till flera stora utmaningar för den europeiska mjukvaruindustrin. Nu ska ny teknik tas fram och Chalmers och LiTH är svenska deltagare i projektet.
Redan nu finns ett stort behov av tekniker för effektiv, produktiv och portabel programmering av heterogena flerkärniga system. Detta ska ett nystartat europeiskt forskningsprojekt ta itu med.

Den europeiska mjukvaruindustrin skapades och utvecklades i en miljö där mjukvarans prestanda förväntades öka för varje ny processorgeneration. Det är nu inte längre är fallet.

De nytillkomna flerkärniga processorerna har ofta signifikant olika arkitekturer och förmågor, vilket inte bara visar att olika applikationer har olika behov, utan också att det finns väldigt lite som tyder på att det kommer finnas en gemensam basarkitektur som parallella applikationer kan skapas för.

Det kommer att bli absolut nödvändigt att framtida flerkärniga arkitekturer kan utnyttjas till fullo, utan att behöva designa om applikationen fullständigt, skriver Chalmers i ett pressmeddelande.

Det nystartade europeiska FP7-projektet PEPPHER (PErformance Portability and Programmability of Heterogeneous many-core aRchitectures) utgör en ambitiös forskningsinsats för att hantera dessa utmaningar. Projektet kommer att pågå till slutet av 2012 och bland medlemmarna finns fyra universitet (Wiens universitet, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet och Karlsruhes tekniska institut), ett ledande tekniskt center (franska INRIA), två innovativa europeiska medelstora företag (skotska Codeplay och irländska Movidius) samt Intels europeiska forskningslaboratorium.

Comments are closed.