Fullskaligt försök med elfordon i Finland

Esbo stad, Valmet Automotive, Fortum och Nokia utvecklar ”Eco Urban Living” genom ett fullskaligt försök i finländska Esbo.

Esbo stad, Valmet Automotive, Fortum och Nokia har idag lanserat ett fullskaligt försök för etablering av elfordon i Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola, det så kallade T3-området i Esbo utanför Helsingfors. Projektet Eco Urban Living i Esbo är skapat för att fungera i full skala där nya idéer kan prövas och kunskaper och erfarenheter hämtas.

Marie Fossum, Affärsutvecklingschef på Fortum ser samarbetet som möjligheter för samtliga partners att ta en ledande position inom den nya teknologin.

– Fortum och Esbo Stad har samarbetat sedan 2008 för att stödja en större introduktion av elbilar. Det nya samarbetet ger snabb utveckling av den infrastruktur som behövs för att kunna ladda elbilarna. Samtliga partners är övertygade om potentialen för elbilar i Finland och att en ökad användning kan bidra till att uppnå EU:s klimatmål.

I Sverige har Fortum och Stockholms stad tillsammans avslutat ett första test i större skala med laddhybrider i projektet MobilEl. Projektet visar att det med laddhybrider är möjligt för företag och organisationer att minska sin klimatpåverkan – och att detta förbättras markant förutsatt att det finns laddmöjlighet på arbetsplatsen. Tillsammans med Stockholms stad och Stockholm Parkering har Fortum satt upp laddplatser för elfordon, så att laddinfrastrukturen ska finnas på plats när fler tillverkare erbjuder elbilar, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.