EU-kommissionen godkänner Intels köp av McAfee

EU-kommissionen har godkänt Intels köp av McAfee men beslutet är villkorat av ett antal krav på rättvis konkurrens mellan parterna och deras konkurrenter inom datorsäkerhetsområdet.

Kommissionen var orolig för att konkurrerande IT-säkerhetsprodukter skulle bli utestängda från marknaden på grund av Intels starka ställning på världsmarknaden. Speciellt oroade sig kommissionen för sannolikheten att den hopslagna enheten skulle bygga in sin egen säkerhetslösning i sina chip och chipuppsättningar.

För att mildra dessa farhågor är Intel ålagd att försäkra om interoperabilitet mellan den sammanslagna enhetens produkter och konkurrenternas. Medan målet väckte tekniskt komplicerade frågor, kunde ett villkorligt beslut om godkännande nås tack vare det goda samarbetet med Intel, enligt kommissionen.

– De åtaganden Intel gjort ger rätt balans då de tillåter bevarandet av både konkurrens och fördelaktiga effekter av sammanslagningen. Dessa förändringar kommer att säkerställa att en kraftfull konkurrens upprätthålls och att konsumenterna får det bästa resultatet i termer av pris, val och kvalitet bland IT-säkerhetsprodukter, säger kommissionens Vice-President, ansvarig för konkurrenspolicy, Joaquín Almunia.

Comments are closed.