Minskad vinst för Nokia

Nokia redovisar en rörelsevinst för fjärde kvartalet på 1 090 miljoner euro, en tillbakagång jämfört med samma period i fjol då vinsten blev 1 473 miljoner. Försäljningen av mobiltelefoner och bedömd marknadsandel minskade också.

För det största affärsområdet Device & Services steg försäljningen med 4 procent till 8,5 miljarder euro jämfört med samma period 2009. Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent vilket är en minskning från i fjol då motsvarande siffra var 12,3 procent.

Nokia levererade 123,7 miljoner mobiltelefoner under kvartalet (95,4 miljoner mer ”vanliga” mobiltelefoner och 28,3 miljoner så kallade smarttelefoner och mobila datorer). Det är en ökning med 12 procent jämfört med föregående kvartal men en minskning med 3 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Nokias preliminära bedömning är att företagets marknadsandel nu är 32 procent, en minskning från 34 procent 2009.

Nokia uppvisar en kraftig ökning av antalet sålda mobiler i Kina (+24%) men backar kraftigt i Nordamerika (-32%) samt en del i mellanöstern och Afrika och i Asien/Stillahavsområdet (-9%). I Europa och Latinamerika minskade antalet sålda mobiler med 2 procent. Alla procenttal är i jämförelse med fjärde kvartalet 2009. I jämförelse med tredje kvartalet 2010 ökade dock antalet försålda enheter på samtliga marknader utom i Nordamerika. Räknat i euro är siffrorna inte alls lika dramatiska på grund av försäljningen av de dyrare smarttelefonerna. Antalet sålda smarttelefoner och mobila datorer var 28,3 miljoner enheter under Q4 2010, en uppgång med 36 procent jämfört med i fjol och 7 procent jämfört med Q3 2010.

För innevarande kvartal bedömer Nokia att försäljningen hamnar någonstans mellan 6,8 och 7,3 miljarder euro och att rörelsemarginalen blir mellan 7 – 10 procent.

För Nokia Siemens Networks ökade försäljningen under fjärde kvartalet med 9 procent jämfört med i fjol. Vinsten på årsbasis ökade från 28 miljoner euro 2009 till 95 miljoner euro 2010 men minskade med 28 procent mellan tredje och fjärde kvartalet 2010. Nokias och Nokia Siemens Networks bedömning är att marknaden för fast och mobil infrastruktur samt relaterade tjänster låg stilla under 2010 jämfört med 2009 mätt i euro.

Comments are closed.