Ett Silicon valley för cleantech och hållbara innovationer

När världens största producent av solvärmesystem, Himin Solar Energy Group, lanserade sitt nya projekt inom cleantech och hållbar innovation under årets upplaga av Tällberg Forum, så var deras val av partnerorganisation den Sverigebaserade klimatorganisationen Globalfocus.

”The Globalfocus Center in Solar Valley” i Kina har hela världen som verkningsområde och har till uppgift att verka för innovationer och globala samarbeten inom cleantech och hållbart entreprenörskap, genom att till exempel driva utbildnings- och forskarsutbyten, seminarier, mässor, utställningar, tävlingar med mera, enligt ett pressmeddelande.

Grunden för samarbetet är den spektakulära solstaden ”Solar Valley” utanför Dezhou i östra Kina, ett samhälle som i huvudsak drivs av solen och huserar tiotusentals människor i idel hållbara byggnader.

– Ambitionen med Global Center är att göra Solar Valley till en global knytpunkt för den pågående hållbarhetsrevolutionen. Omställningen till det hållbara samhället har påbörjats men det finns ett stort behov av aktörer som medverkar till att stärka samarbeten mellan klimatentreprenörer över landsgränserna, förklarar Arne Forstenberg, vd för Globalfocus.

Huang Ming, som beskrivs som Himin Solar Energy Group’s karismatiske ledare håller med.

 – Vi behöver ett Silicon Valley för cleantech och klimatinnovation.

Huang Ming och Himin Solar Energy Group har seglat upp på världskartan under det senaste året genom en rad spektakulära initiativ där konstruktionen av världens första ”Solar Valley” sägs stå ut som den kanske främsta bedriften.

– Vi besökte staden för första gången för två år sedan och blev väldigt imponerade. Här var en person som inte bara pratade om visioner utan verkligen gjorde slag i saken och byggde framtiden, säger Arne Fortenberg.

– Målet är att bygga solstäder världen över för att demonstrera ny teknik och sprida den globalt, något som Centret kommer att bidra till. Globalfocus Center kommer ha en central roll för att göra Solar Valley till en mötesplats för innovatörer, klimatentreprenörer och ledare inom cleantech, säger Huang Ming.

Det är på stadens campusområde som centret nu har etablerats och det är även härifrån som många av de planerade aktiviteterna kommer att drivas.

– Till att börja med blir det ett antal initiativ för att stärka länken mellan cleantech och utvecklingsfrågor. Vårt första gemensamma projekt blir ”Golden Green”, en global tävling med syfte att lyfta fram cleantech-innovatörer och projekt med gröna lösningar som motverkar fattigdom, säger Lian Jianglian, ansvarig för the Solar Valley Foundation, Himin:s filantropiska stiftelse.

Att centret ligger i Kina är naturligt, förklarar Marcus Holknekt, projektansvarig för Globalfocus.

– Den gängse bilden av Kina som en oavkortad miljöbov stämmer inte överens med verkligheten. Kina är det land i världen som satsar mest på cleantech – 34,6 miljarder dollar förra året – nästan dubbelt så mycket som till exempel USA. Med etableringen av detta center så signalerar Solar Valley att de är redo att ta ett globalt ledarskap kring hållbarhet.

Lanseringen av Globalfocus Center ägde rum under årets upplaga av Tällberg Forum, där deltagare från olika länder och bakgrunder gav sina synpunkter på centrets projekt och planer.

– Vi vill kunna svara upp till de behov som finns just nu och då är det extra viktigt att vara öppna för kritik och rekommendationer redan i ett tidigt skede, säger Arne Forstenberg.

En två timmar lång workshop, där kinesiska människorättsaktivister trängdes med representanter från näringslivet, vigdes åt att diskutera planen framåt för Globalfocus Center, men också behovet av ett globalt centrum i stort.

Globalfocus är en Sverige-baserad projektplattform för klimatentreprenörer som startades våren 2007. Med ett globalt och långsiktigt perspektiv, och ett lösningsinriktat och positivt synsätt, driver organisationen projekt som bidrar till minskningen av växthusgasutsläpp på ett eller annat sätt. Projekten – över 40 tills dags dato – drivs inom till exempel cleantech, hållbara investeringar, ungt ledarskap och policy. Genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, där drivna och innovativa entreprenörer från olika delar av världen förs samman med experter från olika områden, jobbar de för att uppnå konkreta resultat samt påverka politik och investeringar.

Ett konkret projekt som Globalfocus driver är till exempel ett ICT-projekt som syftar till att minska antalet flygresor till förmån för digital kommunikation.

Comments are closed.