HSPA+ vinnare de närmaste åren

I slutet av 2010 förväntas 20 LTE-nätverk ha startats men det kanske kan överraska många att LTE endast kommer att utgöra 11 procent av antalet installerade basstationer fram till och med 2015, enligt Jake Saunders, VP för prognoser vid ABI Research.

– LTEs teckningsgrad kommer närma sig 600 miljoner personer fram till fjärde kvartalet 2012 men en 4G-marknadsföringshype kommer att föregå verklig 4G flera år framöver, enligt ABI Research.

4G har ett antal eleganta lösningar inbäddade i teknologin, men verkligheten är den att tilldelningen av 4G-spektrum kommer att ske på ett fragmenterat sätt, och kommer att behöva godkännas utifrån lagstiftningar och klara av legala utmaningar på många marknader.

Faktum är att på mänga gryende marknader är ”4G-mobilitet” fortfarande till stor del ett ”out-there”-koncept. Vissa marknader i Sydamerika och Afrika har ännu inte konsoliderat sina 3G spektrumtilldelningar. Många av de nätoperatörer som har 3G-licenser är pragmatiska , de har installerat HSDPA och HSUPA. Dessutom har 50 nätoperatörer installerat HSPA+ som möjliggör hastigheter upp till 56 Mbit/s. ABI Research bedömer att 75 procent av alla WCDMA-kapabla basstationer kommer att ha uppgraderats till HSPA+ fram till och med 2015. Enbart under 2012 kommer investeringarna i HSPA+ stå för 11 procent av de totala utgifterna för utrustning.

Nätverksleverantörer såsom Ericsson, Nokia Siemens Networks och Huawei kan fortfarande göra bra affärer genom att sälja 3G- och 3,5G-utrustning. Medan andelen ”greenfield” (nytt nätverk/nytt spektrum)-basstationer har minskat finns det fortfarande ett behov av att uppgradera existerande siter. Sett till Indien har det varit ett investeringsstopp medan operatörerna fått klargjort vilka ”cirklar” (täckningsområden) de säkrat. Avslutningen av 3G -licensieringen i Indien borde innebära att operatörerna börjar investera igen.

Generellt har operatörerna visat en återhållsam ”aptit” avseende utrustning trots den ekonomiska vändningen under andra halvan av 2009. I många länder har myndigheterna givit garantier till så kallade ”in-market” nätoperatörer som en del i övergripande ekonomiska stimulanspaket.

 – investeringar i 4G-utrustning kommer bli mycket välkommet. Men nätverksleverantörerna siktar också in sig på den återstående gryende marknaden för 3G, och att även säkra 3,5G ramavtal. Det borde förbättra nätverkstillverkarnas inkomster under senare delen av 2010, säger Aditya Kaul, practice director vid ABI Research.

Comments are closed.