Ericsson växer med mobilt bredband

Ericssonkoncernens nettoförsäljning ökade med 14 procent under andra kvartalet och 16 procent för halvåret 2011, jämfört med samma perioder i fjol – pådrivet av en fortsatt stark efterfrågan på mobilt bredband.

I kommentarer till siffrorna i kvartalsrapporten skriver Ericssons vd Hans Vestberg att försäljningen påverkades negativt av den starka kronan och försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valuta och hedging, ökade med 27 procent jämfört med samma kvartal förra året.

– Den starka tillväxten vi har sett under de senaste kvartalen fortsatte även detta kvartal, säger Hans Vestberg. Rörelseresultatet, exklusive samriskföretagen, minskade till 5,0 (5,3) miljarder kronor under kvartalet och påverkades negativt av en engångsutgift för omstruktureringskostnader på 1,3 miljarder kronor relaterat till en minskning av personalstyrkan i Sverige. Nettoresultatet uppgick till 3,2 (2,0) miljarder kronor, en ökning med 59 procent.

– Under kvartalet såg vi en förändring i marknadsmixen där Brasilien, Kina, Tyskland, Korea och Ryssland visade särskilt stark tillväxt, både jämfört med samma period förra året och sekventiellt. USA bibehöll sin höga affärsverksamhet även om nätverksaffärerna sekventiellt var något långsammare medan tjänster fortsatte att visa god utveckling.

Segmentet Networks försäljning ökade 31 procent jämfört med Q2 föregående år. Utöver den fortsatta ökningen för försäljningen av mobilt bredband visade IP-nätverksprodukter en stark utveckling av intäkterna. Segmentet Global Services minskade sin nettoomsättning med 5 procent jämfört med samma period föregående år, främst beroende på valutaeffekter. I lokala valutor var Professional Services försäljning nästan flat. Managed Services försäljning minskade jämfört med andra kvartalet 2010. De underliggande fundamentala drivkrafterna för företagstjänster består och kundernas intresse är högt. Segmentet Multimedias försäljning minskade med 2 procent jämfört med samma period året innan, dock med en bra dragkraft för ”revenue management”.

– Påverkan från jordbävningen och tsunamin i Japan var begränsad under det andra kvartalet. Vår leveranskedja har återhämtat sig snabbare än väntat och ledtider för våra produkter har successivt återställts till normala nivåer.

– Kvartalet var utmanande för våra samriskföretag och båda redovisade förluster. Sony Ericssons lönsamhet påverkades av jordbävningen i Japan vilket resulterade i begränsningar i leveranskedjan med närmare 1,5 miljoner enheter. Det finns en fortsatt stark konsument- och operatörsefterfrågan inom smarttelefonportföljen. ST-Ericsson ökade sin förlust under kvartalet främst beroende på de senaste förändringarna i efterfrågan på marknaden för featuretelefoner, avslutar Hans Vestberg.

Comments are closed.