Telia Sonera säljer NSC

Telia Norge AS, som ägs av Telia Sonera, har träffat en överenskommelse om att överlåta sitt aktieinnehav i North Sea Communications AS (NSC) till Hitec Vision för cirka 170 miljoner svenska kronor.

NSC driver ett optiskt fiberkabelsystem mellan Norge och Storbritannien, och förser olje-, och gasindustrin i södra Norge med kommunikation till havs.

NSC bildades 1998 som ett samriskföretag mellan Telia Sonera och Enitel. Sedan 2001 är Telia Sonera ensam ägare av företaget. Avyttringen av NSC uppges vara i linje med Telia Soneras strategi att fokusera på kärnaffären som ledande telekomoperatör.

Transaktionen kräver godkännande från berörda konkurrensmyndigheter och beräknas vara slutförd i augusti. Telia Sonera kommer att redovisa en kapitalvinst om 90 miljoner svenska kronor, rapporterat som en engångspost.

Comments are closed.