Ericsson stämmer ZTE för patentintrång

Ericsson har lämnat in en stämningsansökning mot ZTE för patentintrång i Storbritannien.

Enligt nyhetsbyrån Reuters, som citerar en artikel i Financial Times, gäller patentintrången tre marknader: Storbritannien, Italien och Tyskland, och avser andra och tredje generationens trådlösa teknik – GSM och WCDMA.

Ericsson kommer att begära att domstolen förbjuder försäljningen av ZTE-produkter som innehåller teknik där det svenska företagets patent påstås ha blivit utsatt för intrång på Ericssonägda patent och hänvisar till att ZTE, under fyra års tid, under förhandlingar vägrat skriva på licensavtal.

Ericsson har ännu inte under natten till måndagen gått ut med något pressmeddelande men det har däremot det kinesiska, statligt ägda ZTE gjort.

ZTE skriver att de uppriktigt beklagar att Ericsson ensidigt har avbrutit de pågående förhandlingarna mellan de två parterna. Som försvar kommer ZTE att inleda procedurer mot Ericsson som ogiltigförklarar patenten inför patentomprövningsinstansen SIPO. (China’s State Intellectual Property Organisation).
 
I den teknikintensiva telekombranschen uppger ZTE att de ser innovation som själva kärnan i företaget och fäster stor vikt vid en internationell patentstrategi. Bolaget har konsekvent investerat 10 procent av sina inkomster i FoU, inklusive utvecklingen av en internationell patentstrategi. ZTE uppger att de per den 31 december 2010, höll totalt 33 000 patent, bland vilka 1 863 var internationella patentansökningar som under 2010 registrerats hos WIPO (World Intellectual Property Organisation), något som hävdas göra ZTE till Nummer.1 i telekombranschen och nummer 2 inom alla branscher över hela världen.
 
När patenttvister uppstår uppger ZTE att de alltid följer reglerna för ömsesidig respekt och ömsesidiga fördelar för att söka rimliga lösningar. Hittills, och genom förhandling och korslicensiering, har ZTE uppnått enighet med de flesta telekommunikationssystem- och komponentleverantörer avseende de flesta produkter och har sällan behövt ta till tredjespartsprövning, än mindre rättsliga åtgärder.
 
Men ZTE uppger att de också är medvetna om att när konkurrensen blivit stenhård, har patenträttegångar blivit oundvikliga utmaningar för alla spelare i den här branschen. Patentfällor, patentutpressning, överpriser och att involvera kunder i stämningar har blivit vardagsmat, särskilt när marknadsstrukturer förändras och befintliga affärsmodeller utmanas. ZTE anser att rimliga förhandlingar med syfte att lösa tvister är det enda sättet för någon leverantör att överleva på denna marknad, och uppmanar Ericsson att dra tillbaka sina rättsliga åtgärder.
 
ZTE uppger att de kommer att följa reglerna och fortsätta förespråka en rimlig och pragmatisk förhandling. Samtidigt kommer ZTE att bekämpa alla åtgärder som avser att involvera bolagets kunder i patenträttegångar. ZTE kommer att göra allt för att undvika onödigt aggressiv konkurrens och förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för att skydda sina egna och sina kunders intressen, enligt ZTE:s pressmeddelande.

Comments are closed.