100 MSEK i försvarsbeställningar

PartnerTech har fått flera nya order till ett sammanlagt värde av ca SEK 100 miljoner från tre större kunder inom försvarsindustrin. Produktion kommer att ske vid PartnerTechs enhet i Karlskoga för leverans under 2011. PartnerTechs enhet i Karlskoga har haft en lång relation med samtliga av dessa kunder, där produktionssamarbetet gäller mekaniska komponenter. Dessa nya order kommer att innebär ett betydande volymtillskott för Karlskoga-enheten under 2011.
– Eftersom försvarsindustrin ofta arbetar med långa kontrakt är dess konjunkturcykel lite annorlunda än övrig industri. Nedgången kom här därför senare och jag ser dessa nya order som ännu ett tecken på den återhämtning vi kunnat se sedan tredje kvartalet 2010. Vidare är det naturligtvis ett kvitto på att kunderna har starkt förtroende för det som vår enhet i Karlskoga levererar, säger Leif Thorwaldsson, vd och koncernchef för PartnerTech.

Comments are closed.