Ericsson stämmer Samsung för patentintrång

Nu stämmer även Ericsson Samsung för patentintrång på företagets patent inför en domstol i USA efter att nästan två års tid av förhandlingar har misslyckats.

Tvisten gäller både Ericssons patenterade teknik som är nödvändig för telekommunikation och standarder avseende nätverk som används i Samsungs produkter samt andra av Ericssons patenterade innovationer som ofta används i trådlösa nät och hemelektronikprodukter. Ericsson meddelar att de har dragit slutsatsen att det inte finns något annat alternativ längre än att ta till rättsliga åtgärder eftersom förhandlingarna inte har varit framgångsrika sedan Samsung har vägrat att teckna licens på FRAND-villkor (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory).

Enbart under 2011 spenderade Ericsson 32,6 miljarder kronor på forskning och utveckling. Detta har resulterat i hundratals patenterade innovationer som är nödvändiga för de standarder som finns för global kommunikation, till exempel GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, LTE och 802,11, liksom många andra patenterade innovationer som ofta används i de flesta populära trådlösa och hemelektroniska produkterna. Ericsson hävdar att de har en av de starkaste patentportföljerna i branschen med mer än 30.000 patent världen över.

Ericsson har åtagit sig att licensiera sina väsentliga patent på FRAND-villkor till förmån för branschen. Det har ansetts att FRAND-licensiering ger en balans mellan att ge motivation för företag att bidra med teknik för att öppna standarder och bibehålla de totala royaltykostnaderna på en rimlig nivå för att tillåta nya aktörer tillträde till marknaden.

– I slutet av 2012 kommer det att finnas cirka 6600 miljoner mobilabonnemang i världen. Fördelningen av teknik inom telekombranschen är en av de viktigaste drivkrafterna bakom denna utveckling. Telekoms ekosystem bygger på rättvisa och rimliga villkor som har skapat en attraktiv global massmarknad för mobilitet och bredband med Ericsson som största bidragsgivare, säger Kasim Alfalahi, Chief Intellectual Property Officer på Ericsson.

Samsung licensierade tidigare Ericssons patent 2001 och det förnyades 2007, men deras licens har nu löpt ut. Ericsson har förlängt erbjudandet till Samsung om att förnya licensen under förhandlingarna som varade i nästan två år. Dessa förhandlingar har inte varit framgångsrika eftersom Samsung har vägrat att acceptera licens på FRAND-villkor, enligt Ericsson.

Klagomål har nu lämnas in till District Court for the Eastern District of Texas, USA, som är det distrikt där Ericssons amerikanska huvudkontor ligger, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.