Redaktionsbrev nr 11 2012

Danderyd 27 november 2012

Passa på att annonsera eller vara med redaktionellt i Elektronik i Norden nr 11!

Nu är det sista chansen att vara med i den tryckta utgåvan av Elektronik i Norden, i sin nuvarande form. Hur det blir sedan ber vi att få återkomma om.

Vi har nu gett ut Elektronik i Norden i pappersform i 20 år och haft en webbverksamhet i ca 15 år. Det är nu dags att ta ett nytt grepp!

Följ vad som händer…
Om du ännu inte prenumererar (gratis) på vårt veckobrev ­ anmäl dig här

I detta sista nummer kommer vi att som vanligt ha två temasektioner. Den ena är Strömförsörjning där vi ser en klar trend mot högre verkningsgrad och mindre format. Det är två av de parametrar där tillverkarna av kraftaggregat försöker nå allt bättre resultat. Men vi skall också ta en titt på många av de standarder och regler som finns inom området och som kan göra konstruktörens arbete komplicerat. Göte Fagerfjäll, +46 8 715 72 19, gote@elinor.se, tar hand om denna temasektion.

Den andra temasektionen
ägnar vi åt Halvledarteknik. Vi följer vår tradition att rapportera från IEDM, världens viktigaste konferens där den kommande halvledartekniken pekas ut av ledande forskare. Vi ger en färsk och riklig rapport från denna vetenskapligt inriktade konferens. Vi kommer också att skriva om utvecklingen inom kiselkarbid och om europeisk halvledarforskning. Kontakta mig på gunnar@elinor.se eller ring på +46 70 522 55 11 om du vill bidra med något i ämnet.

I Elektronik nr 11 ger vi också en förhandstitt på vad som kommer att ställas ut på Elektronik 2013, den 22-23 januari på Svenska Mässan i Göteborg. Är du utställare, sänd gärna in information till massan@elinor.se.

Som vanligt finns även fasta block med RF och Embedded

Glöm inte att annonsera, kontakta annonsavdelningen!

Med vänlig hälsning

Gunnar Lilliesköld
gunnar@elinor.se

PS från Annonsavdelningen
Eftersom detta är sista chansen att visa upp sig för våra över 25 000 mottagare av papperstidningen har vi förlängt materialdagen till den 4 december. Bokningen behöver vi senast nu på torsdag 29 november. Tills vidare finns webben och nyhetsbreven för att sprida ditt budskap, det är inte mycket plats kvar 2012 men vi försöker så gott det går att föreslå placeringar.

Kontakta Tommy Jägermo, 08 540 865 12, tommy@elinor.se eller Kim Edenbro, 08 511 766 55, kim@elinor.se för bokningar eller information om annonsering på nätet.

Viktiga datum:
Utgivning 14 december
Material 4 december

Comments are closed.