Spektrometer identifierar ämnen på plats

Det svenska, innovativa företaget Serstech har tagit fram en handhållen spektrometer, stor som en mobiltelefon, som sekundsnabbt berättar vilken sorts kemiska ämnen du pekar på. Bolaget firar idag att tillverkning kan starta tack vare kapital från en övertecknad nyemission.

 

Så här ser Serstechs handhållna prototyp ut i dagsläget

Tekniken bygger på en egenutvecklad ramanspektrometer som delar ljus i olika våglängder och på så vis kan urskilja olika ämnen såsom droger, sprängämnen, industrikemikalier eller andra substanser som snabbt behöver identifieras. I dag är en spektrometer normalt en stor och otymplig maskin som står i ett labb; Serstechs spektrometer år stor som en mobiltelefon och uppges vara energisnål och kostnadseffektiv.

– Tanken bakom utvecklingen av vår spektrometer har hela tiden varit att den ska komma ner i både storlek och kostnad så att varje tull- eller kvalitetskontrollant ska kunna ha en i bältet, redo att användas. Nuvarande lösningar är opraktiska och dyra på grund av storlek och hantering. Vår spektrometer kan användas på många ställen och verkligen revolutionera våra kunders beslutsfattande, säger Peter Höjerback, vd på Serstech.

Bolaget har hittills finansierats genom en kombination av kundorder, projekt och ägarkapital. En av kunderna är Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som noga följt utvecklingen av Serstechs teknologi.

– Vi ser stora möjligheter med tekniken och vi arbetar tillsammans med Serstech för att ytterligare förfina tekniken. Vi har Europas kanske bästa säkerhetslabb och mycket kunskaper om avancerade matematiska algoritmer, vilket passar utmärkt med Serstechs unikt små spektrometrar, förklarar Per Ola Andersson, forskningsledare på FOI i Umeå.

I dag för Serstech även diskussioner med kemi-, läkemedels- och livsmedelsföretag. Där ska det finnas pengar att spara genom snabb kontroll av råvaror.

– Tack vare förtroendet från våra investerare kan vi nu inleda produktion av vårt handhållna instrument. Tillsammans med våra nuvarande produkter för laboratorier kommer vi att kunna hjälpa många fler kunder att spara tid, pengar och kanske även liv, säger Peter Höjerback avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Serstech AB är ett bolag med bas på företagsinkubatorn Ideon Innovation i Lund.

Comments are closed.