Ericsson stämmer Apple

Ericsson stämmer Apple för patentintrång. Företaget har lämnat in två klagomål till International Trade Commission (ITC) och sju klagomål i USA till Court for the Eastern District of Texas. Stämningarna avser patentintrång i 41 fall och täcker många aspekter av Apples iPhones och iPads.

Patenten inkluderar vanliga och väsentliga patent relaterade till 2G och 4G/LTE-standarderna samt andra patent som är kritiska för egenskaper och funktioner i Apples enheter såsom konstruktion av halvledarkomponenter, användargränssnitt programvara, lokaliseringstjänster och applikationer samt iOS operativsystem.

Apples globala licensavtal för Ericssons mobilteknik löpte ut förra månaden och Apple har avböjt att teckna en ny licens som enligt Ericsson erbjudits på FRAND-villkor.

 – Apples produkter gynnas av den teknologi som uppfanns och patenterades av Ericssons ingenjörer Funktioner som konsumenterna nu tar för givet – som att kunna live-strömma tv-program eller komma åt sina favoritappar från sin telefon – baseras på den teknik vi har utvecklat. Vi åtar oss att dela våra innovationer och har handlat i god tro för att finna en rimlig lösning. Apple använder för närvarande vår teknik utan licens och därför söker vi hjälp från domstolen och ITC, säger Kasim Alfalahi, Chief Intellectual Property Officer på Ericsson i ett pressmeddelande.

Comments are closed.