Extrem lågenergi på ISSCC 2015

På årets stora halvledarkonferens ISSCC 2015, den 22-26 februari i San Fransisco, låg fokus på en kombination av extremt energisnål teknik och energiskördning. Vi ser en explosionsartad utveckling av nya tekniker för att fånga in energi från omgivningen med hjälp av solceller, piezoelektrisk effekt och termoelektriska omvandlare. I många fall utnyttjar man en kombination av olika omvandlingstekniker. Speciellt fokuserar man på analoga kretsar för energiskördning på effektnivåer under en mikrowatt från olika energikällor som bara ger någon tiondels mikrovolt.


Läs om de olika trenderna på ISSCC

Ladda ner den nya konsultöversikten

Läs temaartiklarna om halvledarteknik

Läs temaartiklarna om analogteknik

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.