Ericsson spår kraftig tillväxt av datatrafik

Enligt en ny rapport från Ericsson kommer mobil datatrafik att växa 10-faldigt mellan 2011 och 2016, främst pådrivet av videotrafik. 2016 kommer användare som lever på mindre än 1 procent av jordens totala landareal att generera cirka 60 procent av mobilteletrafiken.

I sin nya ”Traffic and Market Data Report”, som ger inblick i aktuella trender, förutspår Ericsson en 10-faldig ökning av den mobila datatrafiken fram till 2016. Rapporten bygger på mätningar som bolaget registrerat under flera år från verkliga nätverk som täcker alla regioner i världen.

– Ericsson utför en rad olika mätningar för att övervaka pulsen på nätverkssamhället – mätningar som vi använder för att effektivt utforma våra produkter och planera nätverk Rapporten ger ögonblicksbilder som, tillsammans, visar hur ett växande antal människor och företag drar nytta av mobilitet, bredband och ”molnet”, säger Johan Wibergh, chef för Ericssons affärsområde Networks.

Enligt rapporten kommer mobila bredbandsabonnemang uppgå till nästan 5 miljarder under 2016, en kraftig ökning från de förväntade 900 miljonerna abonnemang i slutet av 2011. Det skulle utgöra en 60 procentig årlig tillväxt, samtidigt som datakonsumtionen från smarttelefonanvändarna är i stigande. Den totalt genererade trafiken från smarttelefoner förväntas tredubblas under 2011.

För samtliga enheter gäller att internetaccess kommer att fortsätta driva på utvecklingen av mobiltrafiken och mobil datatrafik förväntas öka med nästan 60 procent per år mellan 2011 och 2016, främst pådrivet av tillväxten för video.

2016 kommer mer än 30 procent av världens befolkning att leva i storstads- och stadsområden med en befolkningstäthet på mer än 1 000 personer per kvadratkilometer. Dessa områden utgör mindre än 1 procent av jordens totala landyta, men förväntas ändå generera omkring 60 procent av den totala mobilteletrafiken.

Comments are closed.