Exova Metech expanderar i Tyskland

Mätteknikföretaget Exova Metech fortsätter att expandera i Europa och har tecknat ett långsiktigt avtal avseende kalibrering och underhåll av mätinstrument med det tyska förvarsindustriföretaget Atlas Elektronik i Bremen.

Avtalet innebär ett långsiktigt samarbete där Exova Metech tar över Atlas Elektroniks kalibreringslaboratorium i Bremen och etablerar en verksamhet där. Exova Metech anställer också de sex medarbetare hos Atlas Elektronik som berörs av övertagandet.

– Tyskland är en viktig marknad för oss och Bremen ligger i en strategiskt viktig region för vår fortsatta expansion. Partnerskapet med Atlas Elektronik kommer att utgöra basen för vår verksamhet samtidigt som det är en strategiskt viktig kund, säger Hans Åberg, vd för Exova Metech.

– Vi är stolta över att Atlas Elektronik har visat förtroende för oss. Kalibrering och underhåll av mätinstrument är befattat med höga kvalitetskrav samt en hantering som ofta går att effektivisera. Förutom att frigöra resurser kan vi hjälpa kunderna att minska sin totala kostnad inom test- och mätområdet, till exempel genom ökad nyttjandegrad av sina mätinstrument.

Exova Metech har vuxit kraftigt de senaste åren och har cirka 300 anställda med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland. Kalibreringslaboratoriet i Bremen drivs av Exova Metech från och med november. Etableringen blir företagets tredje i Tyskland. Exova Metech finns sedan tidigare i Hamburg och Berlin.

Exova METECH är specialiserade på kalibrering och service av mätverktyg och mätinstrument. Företaget erbjuder kompletta servicelösningar inom mätdonshantering till industrin. Kunderna finns bland annat inom. flyg, försvar, fordonsindustri, energi, biomedicin, telekom, och verkstadsindustri.

Comments are closed.