Acreo medverkar i utvärdering av 3D-kodare

Acreo är ett av tolv forskningslaboratorier i världen som är med och utvärderar nästa version av MPEGs 3DTV-kodningsstandarder. MPEG standardiserar videokodning och har haft stora framgångar med kodare för både standard-TV (SDTV) och high definition-TV (HDTV).

 

Bild:Philips AB.

Det finns idag MPEG-kodare även för 3DTV men utveckling ställer högre krav och de nya teknikerna kräver nya effektivare TV-kodare där datamängden inte får bli för stor.

– Det är en avvägning mellan kvalitet och datamängd för att få den bästa TV-upplevelsen. Vi har fått förnyat förtroende som oberoende testlaboratorium för video- och TV kvalitetsutvärdering och det visar att vi på Acreo har satsat på rätt kompetens i TV-utvecklingen, säger Kjell Brunnström, ansvarig projektledare vid Acreo.

Utvärderingen är en tävling mellan företag i branschen. Företagen har skickat in sina bästa algoritmer som kommer att utvärderas i ett jämförelsetest. Testpersoner kommer under hösten att få titta på de olika filmsekvenserna för att bedöma och jämföra deras kvalitet. En vinnande algoritm kommer att utses och ligga till grund för en ny standard.

– Vi söker nu ett större antal försökspersoner som vill vara med att utvärdera videoklippen här på Acreo i Kista. Om testerna ger ett bra resultat förväntar vi att inom något år att ha en ny standard för 3DTV-kodare.

”Acreo har mångårig erfarenhet av videokvalitetstester. Vi har drivit standardiseringsarbetet framåt inom detta område genom aktivt deltagande i Video Quality Experts Group (VQEG), sedan 1999. Detta engagemang har lett till förfrågan att utföra dessa nya tester åt MPEG”, skriver Acreo i ett pressmeddelande.

MPEG, eller Moving Pictures Experts Group, är en arbetsgrupp inom ISO. Gruppen består av flera hundra experter från industri och akademin, som möts med 2 till 3 månaders intervaller för att utveckla kodnings- och kompressionsstandarder för rörliga bilder med ljud. De har utvecklat en rad framgångsrika standarder, till exempel. MPEG2, som används för att distribuera standard digital-TV, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.