Ericsson kommenterar ST:s beslut

Ericsson meddelar idag att man kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med STMicroelectronics (ST) för att hitta en lämplig strategisk lösning för de två företagens samriskbolag ST-Ericsson. ST har idag meddelat sin avsikt att avsluta som aktieägare i ST-Ericsson.

”ST-Ericsson meddelade sin strategiska plan i april 2012 och är mitt uppe i att genomföra företagets omvandling som syftar till att minska sitt break-even och introducera ny teknik. Ericsson fortsätter bedöma att den modemteknik, som det ursprungligen bidrog till det gemensamma företaget, har ett strategiskt värde för den trådlösa industrin. För Ericsson är en viktig prioritering i denna process en framgångsrik marknadsintroduktion av nya LTE-modem som säkert kommer att vara mycket konkurrenskraftiga och behövs på marknaden”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Under pågående process tänker inte Ericsson spekulera om tänkbara utfall, tidsplaner och framtida ägarstrukturer i ST-Ericsson.

Comments are closed.