Ericsson föll mer än 14 procent

Torsdagsmorgonens förhållandevis dåliga rapport fick Ericssonaktien att falla dramatiskt. När börsen stängde hade aktien fallit hela 14,6 procent. Dålig marginal inom Global Services utpekades som huvudorsak till fallet.

Ericssons omsättning för kvartalet uppgick till 52,2 miljarder kronor, med en vinst före skatt på 3,0 miljarder kronor. Samma period förra året var omsättningen 53,5 miljarder och vinsten 2,1 miljarder. Ericsson lyckades alltså öka vinsten, trots en något minskad omsättning.
Men bedömare hade räknat med ett betydligt bättre resultat än så. Förväntningarna låg på en vinst i storleksordningen 4,4 miljarder och dessutom en ökad omsättning. Aktien föll därför kraftigt.
Affärsområdet Global Services stod för den största resultatmissen och Ericsson sätter nu in nya strategiska åtgärder. Det innebär ökade omstruktureringskostnader med ungefär en miljard jämfört med tidigare uppskattningar.

Comments are closed.