4073 besökare på S.E.E.

Den totala besökssiffran för S.E.E. blev 4073. Antal besökare under torsdagen blev 1230.

Det här innebär att S.E.E. backade med ungefär sex procent jämfört med förra gången. Också antalet utställare minskade något, från 200 till 180. Men trots nedgången fanns det gott om utställare och besökare som var nöjda med de tre utställningsdagarna.
Resultatet skall nu utvärderas och mässorganisatörerna kommer att ta beslut om eventuella förändringar. Preliminärt kommer nästa S.E.E. att hållas 24-26 april 2018.

Comments are closed.