Millimetervågor och gemensamt gränssnitt

Keysight lyfte på S.E.E. fram en aktuell lösning för test av millimetervågor och visade också sin B-serie av signalanalysatorer som bland annat har fått ett gemensamt användargränssnitt.

På bilden ovan demonstrerar Peter Myhrberg den nya B-seriens signalanalysatorer. Serien omfattar familjerna CXA, EXA, MXA, PXA och det senaste ”flaggskeppet” UXA (analysbandbredd upp till 1 GHz), med tillhörande pris och prestanda i stigande ordning.
–  Alla instrument har samma användargränssnitt med ”multitouch”-skärmar: Allt som man ser på skärmen kan man trycka på och man kan zooma med fingrar, likt på en mobiltelefon, säger Peter Myhrberg som numera försäljningschef och vd för Sverige sedan Mikael Palmgren har gått i pension.
– Dessa instrumentfamiljer är också kodkompatibla.
I montern på S.E.E. visade man också en uppkoppling för generering av modulerade signaler på 73 GHz.
– Många företag utvecklar nu lösningar för 5G vilket aktualiserar testlösningar för millimetervåg. Behovet finns även för radar och militära millimetervågsapplikationer samt vid grundforskning inom kanalmodeller där fädning och absorbering uppvisar skillnader gentemot lägre frekvenser.
Testlösningen består av en arbitreringsgenerator i AXi-format,  M8190A, som genererar vektorerna I och Q. Dessa modulerar PSG-seriens vektor-signalgenerator E8267D. Den modulerade signalen ut påförs en uppblandare med PA och hornantenn, tillverkad av Virginia Diod för frekvensområdet 60 – 90 GHz.
I bilden ovan ser man skymten av en hornantenn för mottagning av de genererade signalerna. I/Q-signalerna från mottagaren, även denna från Virginia Diod, analyseras med en av nämnda signalgeneratorer.

Comments are closed.