EPoSS får ny ordförande

STMicroelectronics meddelar att Carmelo Papa utsetts till ordförande för EPoSS, som syftar till att stärka Europas möjligheter att organisera och leverera innovationer för integration av smarta system.

Carmelo Papa arbetar idag för STMicroelectronics som Executive vp och General manager för ST’s ”Industrial and Multisegment Sector”. Papa har nu utsetts till ordförande för EPoSS (European Platform on Smart Systems) vid EPoSS General Assembly och årliga forum, som hölls förra veckan vid the Instituto Superior Técnico i Lissabon, Portugal.

Papa kommer fortsätta arbeta i sin roll vid ST med bland annat utveckling av ett stort antal produkter, inklusive memsbaserade sensorer, kraft och analoga chips, styrkretsar, applikationsspecifika ickeflyktiga minnen och IC:s för smarta kort. Papa ersätter Klaus Schymanietz som ordförande för EPoSS.

I sitt inledningstal vid EPoSS-forum presenterade Papa organisationens vision om en europeisk plattform för teknologier inom analog/RF, passiva kretsar, högspända kraftkretsar, sensorer och aktuatorer och bio-chips, vilka alla är viktiga tekniker för utvecklingen av EPoSS breda FoU-samarbete.

– Företag som arbetar själva kommer att finna det svårt att uppnå konkurrenskraftiga resultat. FoU-samarbete är vitalt inom Europa och det behövs stora industripartners, forskningsorganisationer, små och mellanstora företag och akademin, alla kompletterande och stödda genom starka relationer med nationella myndigheter och EU, säger Carmelo Papa.

Papa nämnde också “nyckelmöjligheter” för smarta system i kommande energi och hälsovårdstillämpningar och presenterade mål och milstenar för EPoSS de närmast kommande åren såsom

  • Förbättra EPoSS närvaro och inflytande inom de europeiska ”Green Cars”, ”Internet of Things” och ”Factories of the Future”- initiativen.

  • Driva på EPoSS Strategic Research Agenda (SRA) för att identifiera nya utmaningar avseende tillämpningar såsom robotik och definiera utvecklingsvägar, både på teknologinivå och systemnivå.

  • Och vara en effektiv röst i utvecklingen av det åttonde europeiska ramprogrammet (FP8).

EPoSS är ett industridrivet initiativ som syftar till att stärka Europas förmåga att organisera och leverera innovationer inom integration av smarta system, som komplement till integrerade mikrosystem och nanoteknik. EPoSS startade i juli 2006 av en grupp stora industriföretag med bas i Europa, för att samordna FoU-verksamhet och nu omfattar EPoSS företag av alla storlekar, offentliga och privata forskningsorganisationer, universitet, företrädare för Europeiska kommissionen och andra europeiska initiativ och centrala organisationer inom ”smarta system”-integrationsområdet. Mer information om EPoSS finns på följande länk .

Comments are closed.