LiU ska testa robotens gränser

Tack vare ett samarbete med Motoman kan Linköpings universitet (LiU) använda den allra senaste robottekniken i sin utbildning och forskning.

Motoman tillhör robotdivisionen inom Yaskawa Electric Corporation och har nyligen bytt namn till Yaskawa Nordic. Företaget är en av världens ledande robottillverkare och stöder LiU med två robotar till ett värde av 1,5 miljoner kronor.

De nya robotarna har stor betydelse på flera plan, berättar Kerstin Johansen, universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), via ett pressmeddelande.

– Vi får tillgång till den senaste tekniken i forskningen och kan undersöka nya möjligheter att automatisera industriella moment som i dag inte traditionellt automatiseras.

Kerstin Johansen ser dessutom stora möjligheter att nå olika industrigrenar som representeras av såväl stora som mindre och medelstora företag. Till exempel kan man pröva om den tvåarmade roboten kan hantera flexibla material och i förlängningen exempelvis tapetsera en möbel, ett ganska tufft moment som i dag sköts manuellt.

– För studenternas del är det en otrolig vinst att få möta den här tekniken – de kommer att gå ut i arbetslivet med högre ingenjörsmässig kompetens. Sist men inte minst ökar universitetets möjligheter att attrahera intressanta internationella gästprofessorer när vi har utrustning i framkant, fortsätter Kerstin Johansen.

Jan Lindmark är vd för Yaskawa Nordic. Han betonar att samarbetet handlar om nya applikationer där robotar i dag inte utnyttjas. Om roboten kan utföra monotona moment löser det arbetsmiljöproblem och eliminerar risken för arbetsskador.

– Linköpings universitet får nu tillgång till teknik som knappt ens finns på marknaden än. Vi räknar med att de ska ge oss feedback på hur den fungerar i verkligheten. Samarbetet med universitetet gör också att vi finns i studenternas medvetande, så att de förhoppningsvis överväger att arbeta hos oss i framtiden, säger Jan Lindmark.

Comments are closed.